Ai có thể đăng ký học lớp bán thuốc tây?

Nhiều bạn muốn đăng ký theo học lớp bán thuốc tây nhưng còn thắc mắc rằng mình có thuộc đối tượng được học lớp này không? Bài viết dưới đây sẽ giải đáp thắc mắc cho các bạn biết “Ai có thể đăng ký lớp học bán thuốc tây”

Đối tượng học bán thuốc tây tại Hà Nội

1. Đối tượng học bán thuốc tây

– Dược sĩ đại học , vừa mới tốt nghiệp hoặc sắp tốt nghiệp hoặc đang làm TDV cho các công ty dược

– Dược sĩ trung học, Dược tá vừa mới tốt nghiệp hoặc sắp tốt nghiệp

– Dược sĩ trung học, Dược tá tốt nghiệp đã lâu năm.

– Các đối tượng phù hợp khác

Lớp học bán thuốc khai giảng hàng tháng tại 27 Ngõ Giếng

2. Thời gian học và khai giảng lớp

– Thời gian học là 3 tháng.

– Lớp học buổi tối hoặc cuối tuần t7,cn

– Khai giảng lớp mới vào 15, 30 hàng tháng

3. Nơi nhận hồ sơ và địa điểm học

 

Website: http://thongtintuyensinh.net

Facebook: https://www.facebook.com/daotaochinhquy

Bình luận