Cập nhật điểm chuẩn Đại học Công nghệ Đồng Nai 2019

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai thông báo điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2019 từ 14 đến 18 điểm.

Cập nhật điểm chuẩn Đại học Công nghệ Đồng Nai 2019

Cao nhất là ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học và ngành Điều dưỡng là 18 điểm. Điểm chuẩn chi tiết được cập nhật phía dưới.

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
1 7220201 Ngôn ngữ Anh D01, D14, D15, D84 15.5
2 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A07, A09, D84 15.5
3 7340201 Tài chính Ngân hàng A00, A07, A09, D84 14
4 7340301 Kế toán A00, A07, A09, D84 14
5 7480201 Công nghệ thông tin A00, A01, A04, A10 14
6 7510103 Công nghệ kỹ thuật xây dựng A00, A01, A04, A10 14
7 7510202 Công nghệ chế tạo máy A00, A01, A03, A10 14
8 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00, A01, A03, A10 16
9 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00, A01, A04, A10 14
10 7510401 Công nghệ kỹ thuật hoá học A00, A11, B00, D07 14.5
11 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00, A06, A11, C08 14
12 7540101 Công nghệ thực phẩm A00, A06, B00, D07 14
13 7720301 Điều dưỡng A06, B00, B04, C08 18
14 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học A06, A16, B00, B04 18
15 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A07, C00, C20, D66 17
Bình luận