Trường Đại học Luật TP.HCM tuyển sinh 2019

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2019

*********

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP.HỒ CHÍ MINH

Ký hiệu: LPS

Địa chỉ: 02 Nguyễn Tất Thành, P12, Q4, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 1900.555514 hoặc 028.3940.0989 – Ext 112

Website: www.tuyensinh.hcmulaw.edu.vn

Email: tuvantuyensinh@hcmulaw.edu.vn

Facebook: https://www.facebook.com/tuyensinhdhluattphcm

 

1. Ngành, mã ngành, tổ hợp các môn xét tuyển, chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019:

tt Ngành đào tạo

ngành

Các tổ hợp môn xét tuyển

(tổ hợp truyền thống và tổ hợp mới)

Chỉ tiêu

(Dự kiến)

1 Ngôn ngữ Anh (Chuyên ngành Anh văn pháp lý) 7220201 D1, D14, D66, D84 100
2 Quản trị kinh doanh 7340101 A, A1, D1,3,6; D84,87,88 100
3 Quản trị – Luật 7340102 A, A1, D1,3,6; D84,87,88 300
4 Luật 7380101 A, A1, C, D1,3,6 1.300
5 Luật Thương mại quốc tế 7380109 A, D1,3,6, D66,69,70, D84,87,88 100

* Ghi chú: Tổ hợp các môn xét tuyển gồm:

– Tổ hợp truyền thống:

+ Khối A: Toán, Lý, Hóa

+ Khối A1: Toán, Lý, Tiếng Anh

+ Khối C: Văn, Sử, Địa

+ Khối D: Toán, Văn, Ngoại ngữ (D1: Tiếng Anh, D3: Tiếng Pháp, D6: Tiếng Nhật)

– Tổ hợp mới:

+ D14: Văn, Sử, Tiếng Anh

+ D66,69,70: Văn, GDCD, Ngoại ngữ (D66: Tiếng Anh, D69: Tiếng Nhật, D70: Tiếng Pháp)

+ D84,87,88: Toán, GDCD, Ngoại ngữ (D84: Tiếng Anh, D87: Tiếng Pháp, D88: Tiếng Nhật)

2. Phương thức xét tuyển và quy trình tuyển sinh năm 2019:

Phương thức tuyển sinh:xét tuyển kết hợp với kiểm tra năng lực. Theo đó, phương thức tuyển sinh được Nhà trường thực hiện qua 02 bước (bước 1: xét tuyển, bước 2: kiểm tra năng lực) với 03 tiêu chí(xét điểm học bạ, xét điểm kỳ thi THPT quốc gia và điểm của bài kiểm tra năng lực).

Căn cứ kết quả xét tuyển và điểm của bài kiểm tra năng lực, Trường sẽ định ra mức điểm chuẩn xét tuyển vào Trường theo từng ngành và từng tổ hợp.

Quy trình tuyển sinh,gồm 2 bước:

* Bước 1: xét tuyển sơ bộ

– Căn cứ số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển, Hội đồng tuyển sinh Trường sẽ xét điểm trung bình ở 6 học kỳ THPT của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển, gọi tắt là điểm học bạ (tiêu chí 1: dự kiến chiếm tỷ trọng 10% điểm trúng tuyển) và điểm thi THPT quốc gia năm 2019 (tiêu chí 2: dự kiến chiếm tỷ trọng 60% điểm trúng tuyển) từ cao xuống thấp để xác định những thí sinh đạt yêu cầu xét tuyển sơ bộ;

– Số lượng thí sinh được xét đạt yêu cầu xét tuyển sơ bộ không quá 300% so với chỉ tiêu dự kiến được phân bổ theo ngành và tổ hợp xét tuyển;

– Ngoài các tổ hợp xét tuyển truyền thống, từ năm 2017, Nhà trường có bổ sung 3 tổ hợp môn mới, đó là:

+ Văn, Sử và Ngoại ngữ (D14: tiếng Anh): xét tuyển ngành Ngôn ngữ Anh;

+ Văn, Giáo dục công dân và Ngoại ngữ (D66: tiếng Anh, D69: tiếng Nhật, D70: tiếng Pháp): xét tuyển ngành Luật Thương mại quốc tế; và ngành Ngôn ngữ Anh (chỉ xét tuyển D66);

+ Toán, Giáo dục công dân và Ngoại ngữ (D84: tiếng Anh, D87: tiếng Pháp, D88: tiếng Nhật): xét tuyển ngành Luật Thương mại quốc tế, ngành Quản trị – Luật, ngành Quản trị kinh doanh; và ngành Ngôn ngữ Anh (chỉ xét tuyển D84).

* Bước 2: xét trúng tuyển

– Chỉ những thí sinh đạt yêu cầu xét tuyển sơ bộ mới được Trường thông báo tham gia làm bài kiểm tra đánh giá năng lực (tiêu chí 3). Bài kiểm tra này dự kiến chiếm tỷ trọng 30% điểm trúng tuyển vào Trường;

– Trường xác định điểm trúng tuyển theo từng ngành và theo từng Tổ hợp môn xét tuyển;

– Diện trúng tuyển: thí sinh có đầy đủ các điều kiện sau đây thì thuộc diện trúng tuyển:

+ Có đủ điểm của 3 tiêu chí xét tuyển nêu trên;

+ Có kết quả điểm của 3 tiêu chí này nằm trong chỉ tiêu được phép tuyển;

+ Có điểm của từng môn của 3 tiêu chí không bị điểm liệt theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Điểm trúng tuyển được xét từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu, căn cứ vào 3 tiêu chí:

+ Điểm học bạ (xét 6 học kỳ THPT của 3 môn thuộc tổ hợp đăng ký xét tuyển);

+ Điểm thi THPT quốc gia năm 2019 của 3 môn thuộc tổ hợp đã đăng ký ở tiêu chí 1;

+ Điểm của bài kiểm tra đánh giá năng lực.

* Một số lưu ý:

– Mức điểm xét tuyển sơ bộ và điểm trúng tuyển khi công bố là dành cho học sinh phổ thông thuộc KV3;

– Mức chênh lệch điểm giữa hai nhóm đối tượng và giữa hai khu vực kế tiếp được thực hiện theo quy định của Quy chế tuyển sinh năm 2019;

– Kết quả thí sinh đạt yêu cầu xét tuyển sơ bộ và kết quả thí sinh trúng tuyển sẽ được công bố công khai trên trang thông tin điện tử của Trường và của các phương tiện truyền thông đại chúng; Và được Trường cập nhật lên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo danh sách thí sinh đã xác nhận nhập học.

3. Lịch tuyển sinh năm 2019 của Trường Đại học Luật TP. HCM

* Đăng ký xét tuyển (theo hệ thống của Sở Giáo dục và Đào tạo và trên trang thông tin điện tử của Nhà trường): từ ngày nộp hồ sơ thi THPT quốc gia đến khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố kết quả thi THPT quốc gia năm 2019:

– Kê khai thông tin: từ ngày nộp hồ sơ thi THPT cho đến khi kết thúc thời hạn nhận hồ sơ, theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

– Cập nhật điểm học bạ: từ ngày 15/5/2019 đến ngày 30/6/2019;

– Cập nhật điểm thi THPT quốc gia năm 2019: trong thời hạn 3 ngày, kể từ khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố kết quả thi THPT quốc gia năm 2019;

* Công bố kết quả xét tuyển sơ bộ và số báo danh của những thí sinh đủ điều kiện tham gia làm bài kiểm tra năng lực: sau 2 ngày, kể từ khi kết thúc thời hạn cập nhật điểm thi THPT quốc gia năm 2019;

* Thời gian kiểm tra năng lực: sau 3 ngày, kể từ khi công bố kết quả xét tuyển sơ bộ;

* Công bố kết quả kiểm tra năng lực và kết quả trúng tuyển: sau 2 ngày, kể từ khi tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực;

* Xác nhận nhập học: trong thời hạn 7 ngày, kể từ khi Nhà trường công bố kết quả trúng tuyển, thí sinh phải nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia năm 2019 cho Nhà trường thông qua đường bưu điện (theo hình thức chuyển phát nhanh, dịch vụ chuyển phát ưu tiên) hoặc trực tiếp tại Trường. Quá thời hạn này, thí sinh không nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi để xác nhận nhập học được xem như từ chối nhập học.

4. Cách đăng ký xét tuyển vào Trường ĐH Luật TP.HCM năm 2019

a. Hình thức:Trực tuyến (online);

bCác bước đăng ký:

* Đăng ký xét tuyển, kê khai thông tin cá nhân và nguyện vọng xét tuyển

– Chỉ có một hình thức duy nhất, đó là đăng ký trực tuyến (online);

– Cách thức kê khai thông tin cá nhân và nguyện vọng xét tuyển:

+ Đăng nhập vào địa chỉ: dangkyxettuyen.hcmulaw.edu.vn, tại mục “Đăng ký xét tuyển” chọn mục “Xét tuyển Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh hệ chính quy năm 2019”;

+ Hệ thống sẽ mở ra cho thí sinh một Phiếu đăng ký (form) để kê khai thông tin cá nhân và đăng ký nguyện vọng xét tuyển;

+ Thí sinh phải điền đầy đủ thông tin ở các ô có đánh dấu *. Nếu thiếu thông tin ở bất kỳ ô nào có đánh dấu * thì việc đăng ký xét tuyển được xác định là chưa hoàn tất;

+ Sau khi điền đầy đủ thông tin cần thiết vào Phiếu đăng ký xét tuyển, thí sinh bấm vào ô “Tôi xin chịu mọi trách nhiệm và hậu quả do việc điền thông tin sai theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy định tuyển sinh của Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh”, hệ thống sẽ hiện lên ô có chữ “Lưu”, khi đó thí sinh bấm vào nút “Lưu”.

+ Ngay sau khi bấm vào nút “Lưu”, hệ thống sẽ gửi <Tên đăng nhập> và <mật khẩu> qua tin nhắn SMS vào số điện thoại và email đã khai báo (cung cấp) trong Phiếu đăng ký;

+ Thí sinh thoát ra và đăng nhập lại để kiểm tra các thông tin đã kê khai cũng như các nguyện vọng đã đăng ký xét tuyển;

+ Thí sinh dùng <Tên đăng nhập> và <mật khẩu> được cấp để chỉnh sửa thông tin cá nhân và nguyện vọng xét tuyển (nếu có) và cập nhật điểm thi THPT quốc gia năm 2019.

Để hoàn tất quá trình đăng ký xét tuyển, trong thời hạn 3 ngày, kể từ khi có kết quả thi THPT quốc gia năm 2019, thí sinh dùng <Tên đăng nhập> và <Mật khẩu> đã được Nhà trường cung cấp để điền kết quả thi THPT quốc gia của 3 môn thuộc Tổ hợp đã đăng ký xét tuyển.

Lưu ý:

– Mỗi số điện thoại di động chỉ được dùng để đăng ký duy nhất cho một tài khoản đăng nhập;

– Thí sinh bắt buộc phải nhập tối thiểu 01 nguyện vọng trong phần “Nguyện vọng” để hệ thống hoàn tất việc đăng ký xét tuyển.

– Trường hợp thí sinh chưa có địa chỉ email sẽ được Nhà trường tạo tài khoản với tên đăng nhập là “số chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân” của thí sinh và tên miền là “hcmulaw.edu.vn”. Ví dụ: 123456789@hcmulaw.edu.vn.

Trách nhiệm của thí sinh:Thí sinh phải chịu trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin đăng ký xét tuyển. Nhà trường sẽ từ chối tiếp nhận nhập học hoặc buộc thôi học (khi thí sinh đã nhập học) nếu thí sinh không đảm bảo các điều kiện trúng tuyển khi đối chiếu thông tin đăng ký xét tuyển với hồ sơ gốc.

5. Mức học phí và địa điểm học

– Học phí năm học 2019-2020 dự kiến là: lớp đại trà: 17.500.000đ, lớp Anh văn pháp lý: 35.000.000đ, lớp chất lượng cao: 43.750.000đ.

– Địa điểm học của sinh viên Khóa 44 (khóa tuyển sinh năm 2019): cơ sở Nguyễn Tất Thành, số 02 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4.

Hình thức, nội dung và ý nghĩa của bài kiểm tra năng lựccủa ĐH Luật TP. HCM:

* Hình thức, thời gian và số lượng câu hỏi của bài kiểm tra:

– Hình thức kiểm tra: trắc nghiệm trên giấy;

– Thời gian làm bài kiểm tra: 75 phút;

– Số lượng câu hỏi kiểm tra: 100 câu.

* Nội dung: bao gồm 4 nhóm kiến thức:

– Kỹ năng sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt;

– Kiến thức xã hội tổng hợp (gồm kiến thức phổ quát về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, gia đình, giới tính, lịch sử, địa lý, nông thôn; quan niệm của thí sinh về công bằng xã hội, quyền con người; đạo đức công dân);

– Kiến thức về pháp luật;

– Tư duy lôgic và khả năng lập luận.

* Thang điểm của bài kiểm tra đánh giá năng lực: theo thang điểm 30.

* Một số lưu ý:

– Nhà trường không tổ chức phỏng vấn trực tiếp thí sinh;

– Để làm bài kiểm tra, thí sinh không cần phải học thêm bất cứ môn học nào, nên sẽ không tạo áp lực gì cho thí sinh;

– Trường chỉ xét trúng tuyển đối với những thí sinh có tham dự làm bài kiểm tra năng lực; và để có mặt trong buổi kiểm tra năng lực thí sinh phải đăng ký xét tuyển sơ bộ theo đúng thời gian quy định của Nhà trường.

* Ý nghĩa của việc tổ chức kiểm tra năng lực:

– Giúp Nhà trường tuyển được các thí sinh có tố chất, có tư duy lôgic tốt, có hiểu biết sâu rộng các vấn đề về chính trị, kinh tế, xã hội…;

– Có thêm kênh thông tin để hạn chế tối đa các trường hợp may rủi, học tài thi phận của thí sinh (nếu chỉ hoàn toàn phụ thuộc vào kỳ thi THPT quốc gia);

– Giúp thí sinh bước đầu có thể xác định được ngành học mình lựa chọn học tại trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh là phù hợp với khả năng và nguyện vọng của mình.

Bình luận