Cập nhật Điểm chuẩn Đại học Tân Tạo 2019

Đã có điểm chuẩn trúng tuyển vào trường Đại học Tân Tạo năm 2019 cho tất cả các ngành. Theo đó, điểm trúng tuyển vào Y đa khoa là 21 điểm.

Cập nhật Điểm chuẩn Đại học Tân Tạo 2019

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220201 Ngôn ngữ Anh TB 3 năm THPT >= 6
2 7340101 Quản trị kinh doanh TB 3 năm THPT >= 6
3 7340120 Kinh doanh quốc tế TB 3 năm THPT >= 6
4 7340201 Tài chính Ngân hàng TB 3 năm THPT >= 6
5 7340301 Kế toán TB 3 năm THPT >= 6
6 7420201 Công nghệ sinh học TB 3 năm THPT >= 6
7 7420203 Sinh học ứng dụng TB 3 năm THPT >= 6
8 7480101 Khoa học máy tính TB 3 năm THPT >= 6
9 7520201 Kỹ thuật điện TB 3 năm THPT >= 6
10 7720101 Y khoa A00, B00, B03, B08 21
11 7720301 Điều dưỡng A00, B00, B03, B08 18
12 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học A00, B00, B03, B08 18
Bình luận