Chương trình đào tạo và cơ hội việc làm của hai ngành kinh tế và kinh doanh quốc tế

Trong thời buổi hội nhập quốc tế, kinh tế đóng vai trò không thể thiếu với mỗi quốc gia. Nền kinh tế phát triển sẽ là nền tảng vững chắc để một quốc gia tiến hành hội nhập với thế giới. Sự buôn bán, trao đổi hàng hóa giữa các quốc gia chính là cầu nối để thực hiện quá trình toàn cầu hóa. Chính vì vậy, khoa kinh doanh quốc tế , khoa kinh tế quốc tế đang trở thành một xu hướng giới trẻ muốn lựa chọn cho mình trong tương lai.Hãy cùng mình tìm hiểu nhé:

Chương trình đào tạo và cơ hội việc làm của hai ngành kinh tế và kinh doanh quốc tế

Chương trình đào tạo và cơ hội việc làm của hai ngành kinh tế và kinh doanh quốc tế

1. Chương trình đào tạo và cơ hội việc làm của ngành Kinh tế đối ngoại (Kinh tế quốc tế)

– Ngành Kinh tế đối ngoại (Kinh tế quốc tế) thuộc khối ngành Kinh tế. Học ngành Kinh tế đối ngoại, sinh viên được trang bị kiến thức chuyên sâu về quản lý thị trường ngoại hối và đầu tư quốc tế, thương mại quốc tế; có khả năng phân tích và đánh giá hiệu quả kinh doanh xuất nhập khẩu, sự biến động của tỷ giá hối đoái và đầu tư quốc tế; xây dựng và tổ chức thực hiện các chính sách thương mại và dự án đầu tư trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, sinh viên còn được trang bị các kiến thức kinh tế và xã hội hiện đại của khu vực và thế giới.

Ngành kinh tế quốc tế.

– Ngành Kinh tế đối ngoại của UEL được kiểm định chất lượng AUN-QA (Asean University Network) với kết quả cao, đáp ứng được các yêu cầu của doanh nghiệp. Sinh viên tốt nghiệp ra trường có cơ hội việc làm tại:

+ Các tập đoàn, công ty đa quốc gia
+ Các công ty, doanh nghiệp kinh doanh Xuất – Nhập khẩu, các công ty liên doanh, các khu chế xuất, khu công nghệ cao…
+ Các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thương mại quốc tế, quan hệ đối ngoại.
+ Các công ty, cơ quan, tổ chức liên quan dến xúc tiến thương mại, giao thương với nước ngoài (lãnh sự quán, phòng xúc tiến thương mại, các tổ chức có yếu tố nước ngoài,…)

 2. Chương trình đào tạo và cơ hội việc làm của ngành Kinh doanh quốc tế

– Ngành Kinh doanh quốc tế thuộc khối ngành quản lý, đi sâu vào các hoạt động kinh doanh quốc tế và đầu tư quốc tế của một công ty. Trong chương trình đào tạo của UEL luôn chú trọng đến việc trang bị cho sinh viên các kiến thức chuyên sâu cũng như các kỹ năng liên quan đến kinh doanh quốc tế.

– Sinh viên ngành Kinh doanh quốc tế được trang bị các kiến thức về nghiệp vụ xuất – nhập khẩu, chuỗi cung ứng, cách thức thực hiện các vận đơn vận tải, nghiệp vụ bảo hiểm. Ngoài các kiến thức trên, sinh viên ngành Kinh doanh quốc tế còn được đào tạo về kiến thức quản lý hoạt động doanh nghiệp, tổ chức quốc tế để có khả năng nhận biết và giải quyết vấn đề trong hoạch định và triển khai hoạt động kinh doanh quốc tế.

Kinh doanh quốc tế.

– Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp ngành Kinh doanh quốc tế:
+ Các tập đoàn, công ty đa quốc gia;
+ Các doanh nghiệp xuất – nhập khẩu, bảo hiểm, văn phòng đại diện;
+ Các ngân hàng ngoại thương về thanh toán quốc tế, khai báo hải quan…;
+ Các cơ quan nhà nước: Bộ Công thương, Sở Công thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cơ quan xúc tiến thương mại, các văn phòng quản lý về đầu tư nước ngoài;
+ Tham gia nghiên cứu, giảng dạy tại các viện, trung tâm Nghiên cứu kinh tế, các trường Đại học, Cao đẳng.
Ngoài ra, sau khi sinh viên tốt nghiệp đại học, cơ hội nhận học bổng sau đại học trong và ngoài nước (thạc sĩ, tiến sĩ) từ các doanh nghiệp kinh doanh quốc tế, các tổ chức quốc tế,… cũng khá cao.

Cảm ơn các bạn đã xem và đón đọc.

Bình luận