Công bố điểm chuẩn đại học Thái Bình 2019

Trường Đại học Y Dược Thái Bình thông báo chính thức điểm chuẩn vào các ngành của trường năm 2019. Mức điểm cao nhất ở ngành y khoa với mức điểm 24,6.

Công bố điểm chuẩn đại học Thái Bình 2019

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
1 7720101 Y khoa B00 24.6
2 7720110 Y học dự phòng B00 18
3 7720115 Y học cổ truyền B00 21.7
4 7720201 Dược học A00 22.75
5 7720301 Điều dưỡng B00 21.25
Bình luận