Công bố điểm chuẩn vào lớp 10 trường THPT công lập tại Đà Nẵng

Đà Nẵng: Công bố điểm chuẩn vào lớp 10 các trường THPT công lập

Hình ảnh các bạn đang xem điểm thi tại Đà Nẵng 

Cụ thể:

– Trường THPT Hoàng Hoa Thám: Điểm chuẩn: 49,25 điểm. Nguyện vọng 1: 418 em, nguyện vọng 2: 2. Tổng số lượng trúng tuyển 2 nguyện vọng: 420, số lượng tuyển thẳng: 60.

– Trường THPT Ngô Quyền: 32 điểm. NV1: 187, NV2: 215; tuyển thẳng: 3.

– Trường THPT Tôn Thất Tùng: 29,5 điểm; NV1: 283; NV2: 160; tuyển thẳng: 1.

– Trường THPT Ngũ Hành Sơn: 34.5 điểm; NV1: 309 em; NV2: 48; tuyển thẳng: 5.

– Trường THPT Hòa Vang: 51 điểm; NV1: 361 em; NV2: 2; tuyển thẳng: 1.

– Trường THPT Phan Thành Tài: 37,25; NV1: 384 em; NV2: 52; tuyển thẳng: 8.

– Trường THPT Nguyễn Hiền: 38 điểm; NV1: 227 em; NV2: 300 em.

– Trường THPT Thái Phiên: 44,25 điểm; NV1: 554 em; NV2: 168 em; tuyển thẳng: 2.

– Trường THPT Thanh Khê: 35,5 điểm; NV1: 159 em; NV2: 244 em; tuyển thẳng: 1.

– Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền: 33,75 điểm; NV1: 293 em; NV2: 104 em; tuyển thẳng: 4.

– Trường THPT Nguyễn Trãi: 44,75; NV1: 394 em; NV2: 5; tuyển thẳng: 4.

– Trường THPT Ông Ích Khiêm: 31 điểm; NV1: 509 em; NV2: 17 em; tuyển thẳng: 4.

– Trường THPT Trần Phú: 47,5 điểm; NV1: 658 em; NV2: 72; tuyển thẳng: 7.

– Trường THPT Phan Châu Trinh: 53 điểm; NV1: 1.149 em; tuyển thẳng: 94.

– Trường THPT Cẩm Lệ: 32,25 điểm; NV1: 209; NV2: 150 em; tuyển thẳng: 4.

– Trường THPT Liên Chiểu: 31 điểm; NV1: 182 em; NV2: 59 em; tuyển thẳng: 5.

– Trường THPT Phạm Phú Thứ: 26,25 điểm; NV1: 366 em; NV2: 50 em; tuyển thẳng: 31 em.

– Trường THPT Võ Chí Công: 26,5 điểm; NV1: 87; NV2: 121.

Theo GDTĐ

Bình luận