Công bố mức điểm chuẩn 2019 Đại học Ngoại ngữ-Tin học TPHCM

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Ngoại ngữ Tin học TP.HCM công bố điểm trúng tuyển hệ đại học chính quy năm 2019 từ 15 đến 30 điểm. Nội dung chi tiết xin mời xem dưới đây.

Công bố mức điểm chuẩn 2019 Đại học Ngoại ngữ-Tin học TPHCM

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220201 Ngôn ngữ Anh A01, D01, D14, D15 30 TA X2
2 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc A01, D01, D04, D14 22.25
3 7310206 Quan hệ quốc tế A01, D01, D07, D14 24 TA X2
4 7310608 Đông phương học D01, D06, D14, D15 20.25
5 7340101 Quản trị kinh doanh A01, D01, D07, D11 23.75 TA X2
6 7340120 Kinh doanh quốc tế A01, D01, D07, D11 25 TA X2
7 7340201 Tài chính Ngân hàng A01, D01, D07, D11 16
8 7340301 Kế toán A01, D01, D07, D11 15
9 7380107 Luật kinh tế A01, D01, D07, D11 15
10 7480201 Công nghệ thông tin A00, A01, D01, D07 19.75
11 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành A01, D01, D14, D15 20.5
12 7810201 Quản trị khách sạn A01, D01, D14, D15 19
Bình luận