Đại học Bách Khoa: Ngành công nghệ thông tin năm 2019 lấy bao nhiêu điểm?

Năm 2019, trường Đại học Bách khoa Hà Nội thông báo mức điểm chuẩn bắt đầu từ 20 điểm. Trong đó, Điểm cao nhất là ngành Công nghệ thông tin – Khoa học máy tính với điểm chuẩn đầu vào lên tới 27,42.

Đại học Bách Khoa: Ngành công nghệ thông tin năm 2019 lấy bao nhiêu điểm?

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội cũng vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển Đại học hệ chính quy 2019. Năm nay, điểm chuẩn vào Đại học Bách khoa dao động trong khoảng từ 20,2 – 27,42 điểm. Trong đó, ngành lấy điểm cao nhất là ngành Công nghệ thông tin – Khoa học máy tính với số điểm chuẩn 27,42 (trong đó môn chính là môn Toán x 0,75). Ngành lấy điểm chuẩn thấp nhất đó là 20,2 điểm là chuyên ngành Hệ thống thông tin – Đại học Grenobble (Pháp).

Không chỉ dừng lại ở đó, Trường Đại học Bách Khoa còn công bố điểm chuẩn các chuyên ngành của ngành Công nghệ thông tin như là: chuyên ngành Công nghệ thông tin: Kỹ thuật Việt Nhật, chuyên ngành Công nghệ thông tin Việt – Nhật, chuyên ngành Công nghệ thông tin Global ICT,…

Điểm chuẩn ngành công nghệ thông tin chủ yếu có môn chính là môn toán.

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo các chuyên ngành Công nghệ thông tin khác và thêm một số ngành khác nữa của Đại học Bách Khoa.

Chú ý, cách tính điểm xét tuyển vào Đại học Bách Khoa:

– Không có ngành/chuyên ngành/chương trình nào phải sử dụng đến tiêu chí phụ để xét tuyển vào trường

– Điểm chuẩn này áp dụng ở tất cả các tổ hợp môn xét tuyển của ngành/chuyên ngành/chương trình học và được xác định dựa trên điểm xét (ĐX) như sau:

  • Đối với tổ hợp môn không có môn chính:

ĐX = (Môn1 + Môn2 + Môn3) + Điểm ưu tiên (Khu vực/Đối tượng) + Điểm ưu tiên xét tuyển.

  • Đối với tổ hợp môn có môn chính:

ĐX = [(Môn1 + Môn2 + Môn3 + Môn chính) x 0,75] + Điểm ưu tiên (Khu vực/Đối tượng) + Điểm ưu tiên xét tuyển.

(Điểm xét tuyển sẽ được làm tròn chỉ đến chữ số thập phân thứ 2)

Bình luận