Mức học phí từng ngành Đại học Công nghệ Đông Á

Bạn đang có ý định đăng ký vào Đại học Đông Á? Bạn thắc mắc không biết học phí 2019 – 2020 mới nhất của trường này là bao nhiêu? Hãy cùng Thông tin tuyển sinh tìm hiểu nhé!

Mức học phí từng ngành Đại học Công nghệ Đông Á

Đại học Đông Á đào tạo hình thức ứng dụng, từ bỏ lối học từ chương, với chương trình được cập nhật và cải tiến hàng năm, gắn với chất lượng sinh viên và nhu cầu của xã hội. Vậy học phí của trường ra sao, cao hay thấp so những trường khác?

1. Học phí năm học 2019 – 2020

Học phí trung bình ở các chương trình đào tạo hệ đại học của Đại học Đông Á khoảng 60.000.000 VNĐ/ toàn khóa. Đối với sinh viên chuyên ngành Khoa học Dữ liệu thuộc ngành Công nghệ thông tin có học phí khoảng 72.000.000 VNĐ/toàn khóa.

2. Tham khảo học phí đại học hệ chính quy năm 2018:

STT Ngành đào tạo Học phí 1 học kỳ (vnđ)
1 Xây dựng DD&CN 6.900.000
2 Xây dựng cầu đường 6.900.000
3 CNKT Điện – Điện tử 6.900.000
4 Công nghệ thực phẩm 6.900.000
5 Công nghệ thông tin 6.900.000
6 CNKT điều khiển tự động hóa 6.900.000
7 CNKT ô tô 7.800.000
8 Điều dưỡng 6.900.000
9 Tài chính ngân hàng 6.000.000
10 Dinh dưỡng 6.500.000
11 Tâm lý học 6.500.000
12 Kế toán 6.500.000
13 Quản trị nhân lực 6.500.000
14 Quản trị văn phòng 6.900.000
15 Quản trị kinh doanh 6.900.000
16 QTKD du lịch 6.900.000
17 QTKD-Quản trị truyền thông tích hợp 6.900.000
18 Ngôn ngữ Anh 6.900.000
19 Luật kinh tế 6.900.000

3. Tham khảo học phí đại học hệ chính quy năm 2017

Hệ Đại học

– Khối ngành Điều dưỡng: 6.720.000 đồng/học kỳ.

– Ngành CNKT ô tô, CNKT điều khiển và tự động hóa: 7.200.000 đồng/học kỳ (cấp học bổng 1 triệu khi nhập học).

– Ngành Quản trị truyền thông tích hợp: 7.520.000 đồng/học kỳ (cấp học bổng 1 triệu khi nhập học).

– Khối ngành Kinh tế, Luật; Ngành Công nghệ thông tin, Xây dựng cầu đường, Xây dựng DD&CN, CNKT Điện – điện tử, Công nghệ thực phẩm: 5.920.000 đồng/học kỳ.

– Ngành Kiến trúc: 6.400.000 đồng/học kỳ.

Hệ Cao đẳng

– Khối ngành Điều dưỡng, Kỹ thuật: 5.120.000 đồng/học kỳ.

– Khối ngành Kinh tế: 4.800.000 đồng/học kỳ.

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm một số ngành khác tại:

Bình luận