Đại học Công nghệ & Quản lý Hữu nghị công bố điểm chuẩn 2019

Điểm chuẩn trúng tuyển Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu nghị năm 2019 là từ 14 đến 15 điểm. Cụ thể điểm chuẩn các ngành xem phía dưới.

Đại học Công nghệ & Quản lý Hữu nghị công bố điểm chuẩn 2019

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
1 7220201 Ngôn ngữ Anh D01, D07, D11, D14 15
2 7220202 Ngôn ngữ Nga D01, D07, D11, D14 15
3 7310205 Quản lý nhà nước A00, D01, D11, D14 15
4 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, D01, D07 15
5 7340116 Bất động sản A00, A01, C00, D01 15
6 7340201 Tài chính Ngân hàng A00, A01, D01, D07 15
7 7340301 Kế toán A00, A01, D01, D07 15
8 7380107 Luật kinh tế A00, A01, C00, D01 15
9 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00, A01, D01, D07 15
10 7480201 Công nghệ thông tin A00, A01, D01, D07 14
11 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00, A01, D01, D07 15
12 7510605 Logistic & Quản lý chuỗi cung ứng A00, A01, C00, D01 15
13 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00, A01, C00, D01 15
Bình luận