Đại học Nguyễn Trãi có điểm chuẩn 2019 là bao nhiêu?

Tra cứu điểm chuẩn Đại Học Nguyễn Trãi năm 2019 chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!

Đại học Nguyễn Trãi có điểm chuẩn 2019 là bao nhiêu?
Điểm chuẩn chính thức Đại Học Nguyễn Trãi năm 2019

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có:

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
1 7210403 Thiết kế đồ họa C03, C04, C09, H00 17.1
2 7220209 Ngôn ngữ Nhật A01, C00, D01, D63 18.5
3 7320108 Quan hệ công chúng C00, C19, C20, D01 15.5
4 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A07, C04, D01 16.5
5 7340201 Tài chính Ngân hàng A00, A07, C04, D01 15.5
6 7340301 Kế toán A00, A07, C04, D01 15.55
7 7480101 Công nghệ thông tin A00, A01, C04, D01 16
8 7510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng A00, A07, C01, C04 15
9 7580101 Kiến trúc A00, A03, A07, V00 15.2
10 7580108 Thiết kế nội thất C03, C04, C09, H00 15.2
Bình luận