Mức điểm chuẩn các ngành của Đại học Kiến trúc Hà Nội

Trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội thông báo điểm chuẩn trúng tuyển năm 2019, mức điểm từ 14 đến 26,5 điểm. Xem cụ thể từng ngành phía dưới.

Mức điểm chuẩn các ngành của Đại học Kiến trúc Hà Nội

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
1 KTA01 Nhóm ngành 1 V00 24.75
2 7580101 Kiến trúc V00 26.5
3 7580105 Quy hoạch vùng và đô thị V00 24.75
4 KTA02 Nhóm ngành 2 V00 20
5 7580102 Kiến trúc cảnh quan V00 23.3
6 7580101_1 Chương trình tiên tiến ngành Kiến trúc V00 20
7 KTA03 Nhóm ngành 3 H00 19.25
8 7210403 Thiết kế đồ họa H00 20.5
9 7210404 Thiết kế thời trang H00 19.25
10 KTA04 Nhóm ngành 4 H00 17.5
11 7580108 Thiết kế nội thất H00 18
12 7210105 Điêu khắc H00 17.5
13 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00, A01 14.5
14 7580201_1 Xây dựng công trình ngầm đô thị A00, A01 14.5
15 7510105 Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng A00, A01, B00 14.5
16 7580302 Quản lý xây dựng A00, A01, D01 15.5
17 7580301 Kinh tế xây dựng A00, A01 15
18 KTA10 Nhóm ngành 10 A00, A01, B00 14
19 7580213 Kỹ thuật cấp thoát nước A00, A01, B00 14
20 7580210_1 Kỹ thuật môi trường A00, A01, B00 14
21 KTA11 Nhóm ngành 11 A00, A01, B00 14
22 7580210 Kỹ thuật hạ tầng đô thị A00, A01, B00 14
23 7580205 Kỹ thuật xây dựng A00, A01, B00 14
24 7480201 Công nghệ thông tin A00, A01 17.75
Bình luận