Danh sách các trường đại học có ngành quản lý nhà nước

Quản lý nhà nước là một trong những chuyên ngành được đào tạo rộng rãi và phổ biến ở các nước tiên tiến trên thế giới và khu vực; đặc biệt là những nước có nền kinh tế, chính trị, giáo dục phát triển như Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Thụy sĩ, Australia, Nga, Nhật Bản, Singapore,… Ở Việt Nam, quản lý nhà nước được xem là một nghề đặc biệt trong xã hội. Đây là công việc dựa trên sử dụng quyền lực công để điều hành, quản lý các hành vi của tổ chức, cá nhân trong xã hội, nhằm đảm bảo ổn định và phát triển xã hội, theo các mục tiêu mà Nhà nước đã đề ra. Do sử dụng quyền lực công nên phạm vi tác động và đối tượng tác động rộng làm cho những hoạt động này có ảnh hưởng lớn trong xã hội.

Quản lý nhà nước là gì?

Trong quá trình đào tạo, người học sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về quản lý hành chính nhà nước. Sau khi tốt nghiệp có khả năng thực hiện các công việc quản lý hành chính, có thể nêu lên những giải pháp hoặc sáng kiến giúp loại bỏ những vấn đề còn hạn chế trong thủ tục hành chính hiện nay.

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc trong các lĩnh vực và vị trí sau:

  • Lãnh đạo, quản lý, chuyên viên hành chính các khu vực công và khu vực tư, đặc biệt là hệ thống chính quyền ở cấp xã, huyện, tỉnh và Trung ương;
  • Nghiên cứu viên về khoa học hành chính, khoa học quản lý ở các cơ sở nghiên cứu, các cơ quan tham mưu hoạch định chiến lược, chính sách của Đảng và Nhà nước;
  • Giảng dạy về khoa học hành chính, cán bộ hành chính, khoa học quản lý tại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hành chính;
  • Có cơ hội học tập, nâng cao trình độ chuyên môn ở bậc sau đại học chuyên ngành Quản lý nhà nước, Hành chính công, Quản lý công, Chính trị học.

Cơ hội làm việc.

Dưới đây la danh sách các trường đại học có ngành quản lý nhà nước:

 1. Đại Học Công Nghệ và Quản Lý Hữu Nghị

 2. Phân Hiệu Đại Học Đà Nẵng tại Kon Tum

 3. Đại Học Thành Đông

4. Đại Học Khoa Học – Đại Học Huế

5. Đại Học Nội Vụ

6. Đại Học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội

7. Đại Học Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa

8. Đại Học Trà Vinh

Cảm ơn các bạn đã xem và đón đọc.

Bình luận