Điểm chuẩn của Học viện Hàng không 2019

Cụ thể mức điểm trúng tuyển vào các nhóm ngành của Trường Học viện Hàng Không năm 2019 từ 18 đến 24,2 điểm. Nội dung chi tiết xin mời xem dưới đây.

Điểm chuẩn của Học viện Hàng không 2019

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
1 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, D01, D96 20.6
2 7510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử-viễn thông A00, A01, D96 18
3 7520120 Kỹ thuật hàng không A00, A01, D90 22.35
4 7840102 Quản lý hoạt động bay A00, A01, D01, D96 24.2
Bình luận