Điểm chuẩn của Học viện Tòa án 2019

Điểm chuẩn vào trường Học viện Tòa Án năm 2019 từ 20 điểm đến 26 điểm. Tổ hợp C00 có điểm chuẩn cao nhất trong các tổ hợp môn. Nội dung cụ thể xin mời xem dưới đây.

Điểm chuẩn của Học viện Tòa án 2019

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
1 7380101 Luật – Phía Bắc đối với Nam A00 20.55
2 7380101 Luật – Phía Bắc đối với Nam A01 20.2
3 7380101 Luật – Phía Bắc đối với Nam C00 24
4 7380101 Luật – Phía Bắc đối với Nam D01 20
5 7380101 Luật – Phía Bắc đối với Nữ A00 20.35
6 7380101 Luật – Phía Bắc đối với Nữ A01 20.4
7 7380101 Luật – Phía Bắc đối với Nữ C00 26
8 7380101 Luật – Phía Bắc đối với Nữ D01 21.7
9 7380101 Luật – Phía Nam đối với Nam A00 20
10 7380101 Luật – Phía Nam đối với Nam A01 21.3
11 7380101 Luật – Phía Nam đối với Nam C00 22.25
12 7380101 Luật – Phía Nam đối với Nam D01 20.3
13 7380101 Luật – Phía Nam đối với Nữ A00 20.2
14 7380101 Luật – Phía Nam đối với Nữ A01 20.25
15 7380101 Luật – Phía Nam đối với Nữ C00 24.5
16 7380101 Luật – Phía Nam đối với Nữ D01 20.2
Bình luận