Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Việt-Hung 2019 là bao nhiêu?

Năm 2018, Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Việt Hung cao nhất là 18 điểm ở tất cả các ngành học (dựa trên phương thức xét học bạ THPT), thấp nhất là 14.Điểm chuẩn Đại Học Công Nghiệp Việt Hung năm 2019 chính xác nhất dưới đây.

Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Việt-Hung 2019 là bao nhiêu?

 

Bình luận