Dự kiến điểm chuẩn 2019 của Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội

Năm 2019, trường Đại học Tài chính ngân hàng Hà Nội thông báo tuyển sinh 1000 chi tiêu đối với 8 ngành đào tạo hệ đại học.

Dự kiến điểm chuẩn 2019 của Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội

Điểm chuẩn trúng tuyển dự kiến sẽ được công bố vào trước ngày 9/8/2019.

Năm 2018, điểm chuẩn trúng tuyển vào các ngành của trường đều là 15.5 điểm.

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm một số ngành khác tại:

Bình luận