Dự thảo sửa đổi mục tiêu đào tạo cao đẳng dược sỹ năm 2013

Dựa theo quyết định số 348 ngày 10/6/2013 của hiệu trưởng trường cao đẳng y tế Hà Nội.

1. Mục tiêu chung của chương trình đào tạo cao đẳng dược sĩ .

Dược sĩ có trình độ cao đẳng dược sĩ, phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, có kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp về dược để thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên ngành, có sức khỏe tốt, có khả năng vươn lên, ham học hỏi để phục vụ nhân dân

2. Mục tiêu cụ thể của chương trình đào tạo cao đẳng dược sĩ

2.1: Về thái độ của Dược sĩ

– Tận tụy với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân, phục vụ nhân dân

  – Tôn trọng, chân thành hợp tác với đồng nghiệp cùng ngành cũng như người xung quanh

  – Trung thực, khách quan, có tinh thần học tập vươn lên;

  – Coi trọng kết hợp y – dư­ợc học hiện đại với y – d­ược học cổ truyền.

2.2: Về kỹ năng

– Quản lý, cung ứng thuốc

– Đảm bảo chất lượng thuốc; chất lượng thí nghiệm

– Hướng dẫn sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả

– Thực hiện các nghiệp vụ về dư­ợc trong phạm vi nhiệm vụ đư­ợc giao

– Hư­ớng dẫn về chuyên môn cho các cán bộ d­ược có trình độ thấp hơn.

3. Thời gian đào tạo cao đẳng dược sĩ

Thời gian 3 năm

4. Đối tượng tuyển sinh cao đẳng dược sĩ

Theo quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng chính quy hiện hành của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tuyển sinh đầu vào 2 môn thi bắt buộc: Toán, hóa

5. Khối lượng kiến thức khóa học

Tổng khối lượng kiến thức: 150 đơn vị học trình (chưa kể các phần Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng và an ninh).

Bình luận