Giới thiệu chung về ngành Luật quốc tế

Ngành luật quốc tế đang là chuyên ngành nhiều bạn trẻ và các vị phụ huynh quan tâm. Vậy ngành luật quốc tế là gì? Và Ngành Luật quốc tế học những gì? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé:

Giới thiệu chung về ngành Luật kinh tế

1. Ngành Luật quốc tế là gì?

  • Mối quan hệ giao lưu, hợp tác giữa các quốc gia luôn cần đến một hành lang pháp lý nhằm đảm bảo tính ổn định, bền chặt. Các công việc gắn với Luật quốc tế vì thế đóng vai trò vô cùng quan trọng trong thời đại toàn cầu hóa hiện nay.

2. Ngành Luật Quốc tế học những gì?

  • Với ngành Luật quốc tế, sinh viên sẽ được trang bị khối kiến thức về luật mà trọng tâm của nó xoay quanh việc tìm hiểu và áp dụng luật pháp trong bối cảnh toàn cầu.
  •  Ngành Luật quốc tế gắn với các môn học thú vị như: Luật kinh tế quốc tế, Luật thương mại quốc tế, Luật hàng không quốc tế, Luật biển quốc tế, Công pháp quốc tế, Luật đầu tư quốc tế, Luật thuế, Luật sở hữu trí tuệ  quốc tế,…
  • Mục tiêu đào tạo của ngành này là trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản liên quan đến chức năng đối ngoại của nhà nước trong quan hệ quốc tế, về kỹ năng lựa chọn và vận dụng pháp luật của các quốc gia, đàm phán hợp đồng ngoại thương, giải quyết các tranh chấp dân sự có yếu tố nước ngoài.
Cảm ơn các bạn đã xem và đón đọc.
Bình luận