[Góc giải đáp] Công nghệ Đa phương tiện và Truyền thông Đa phương tiện khác gì nhau?

Đa phương tiện hay Multimedia là tổ hợp của các phương tiện truyền thông riêng lẻ (âm thanh, hình ảnh, đồ họa, video, văn bản,….) nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động truyền thông.

Công nghệ Đa phương tiện và Truyền thông Đa phương tiện khác gì nhau?

1. Công nghệ Đa phương tiện:
Chương trình đào tạo CNĐPT của HVCNBCVT được thiết kế đặc biệt với sự kết hợp cân bằng của nghệ thuật với kỹ thuật mà cụ thể công nghệ thông tin và truyền thông. Với kiến thức nền tàng và kỹ năng được trang bị các em sinh viên sau khi ra trường có thể làm việc ở nhiều tổ chức, doanh nghiệp trong nhiều ngành dọc khác nhau (CNTT Viễn thông, giải trí, điện ảnh, truyền hình, thiết kế công nghiệp, quảng cáo hoặc các ngành có liên quan khác như kiến trúc, thời trang….) ở nhiều vị trí khác nhau (giám đốc sản xuất, giám đốc sáng tạo, đạo diễn, biên tập viên truyền hình, kỹ sư phát triển phần mềm dịch vụ và ứng dụng, kỹ sư thiết kế quảng cáo và mẫu mã sản phẩm công nghiệp….) và có thể làm ra nhiều sản phẩm đa phương tiện khác nhau (game, web, dịch vụ và nội dung trên mạng truyền thông, quảng cáo, phim ảnh, đồ họa 2D/3D,….)

2. Truyền thông Đa phương tiện:

Ngành truyền thông đa phương tiện

Ngành truyền thông đa phương tiện

Sinh viên theo học ngành Truyền thông đa phương tiện sẽ được trang bị kiến thức nền tảng về mỹ thuật và công nghệ thông tin, kiến thức chuyên sâu cùng những kỹ năng thuần thục về báo chí, truyền thông và quảng cáo để có thể viết các ấn phẩm báo chí, biên tập và thiết kế sách báo, chế bản điện tử, sáng tạo nội dung video, làm phong phú nội dung website bằng cách ứng dụng các hiệu ứng đồ họa hiện đại.

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm một số ngành khác tại:

Bình luận