Học phí Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2019-2020

Theo quy định của nhà nước đối với trường công lập, năm học 2019-2020 Học viện Báo chí và Tuyên truyền đưa ra mức học phí phù hợp như sau

Học phí Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2019-2020

Học phí Học viện Báo chí và Tuyên Truyền 2019 – 2020 nằm trong khung học phí được ban hành từ năm 2017 – 2021 tùy thuộc theo hình thức đào tạo, đối với những hình thức đào tạo niên chế mức học phí cần đóng ít nhất là 6.700.000 đồng/năm.

Sinh viên chính thức có 2 kỳ học và mỗi kỳ là 3.350.000 đồng/kỳ. Hiện nay có một số ngành đã thực hiện học theo hình thức tín chỉ, việc học tập sẽ trở nên dễ dàng hơn cũng như mức học phí tùy thuộc vào số lượng tín chỉ đăng ký của thí sinh.

Mức đóng các tín chỉ cũng phụ thuộc vào ngành học, các ngành có các mức khác nhau:

Chương trình đại trà: 214.500 – 364.300 đồng/ tín chỉ

Chương trình chất lượng cao: 695.500 – 732.300 đồng/ tín chỉ

Học viện Báo chí và Tuyên Truyền là trường duy nhất nằm trong hệ thống trường Đảng của nhà nước đưa ra với mục đích đào tạo sinh viên, cán bộ làm nòng cốt cho nền tảng chính trị nước nhà.

Hiện tại, học phí Học viện Báo chí và Tuyên Truyền 2019 – 2020 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác thu nộp học phí, trường đã phối hợp với Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh thành phố Hà Nội (Vietinbank Hà Nội – 06 Ngô Quyền – Hoàn Kiếm – Hà Nội).

Căn cứ theo đó sinh viên các lớp đại học chính quy đang theo học tại Học viên Báo chí và Tuyên truyền sẽ nộp thông qua Ngân hàng Vietinbank chi nhành Hà Nội, trừ những chuyên ngành được miễn giảm học phí như: Triết, Chủ nghĩa Xã hội, Lịch sử Đảng, Tư tưởng HCM, Kinh tế chính trị theo quy định của nhà nước đã ban hành.

Địa chỉ: Số 36 đường Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Hotline: 024 3754 6963

Bình luận