Khoa Giáo dục thể chất-Đại học Huế có điểm chuẩn 2019 thế nào?

Điểm chuẩn vào Khoa Giáo Dục Thể Chất – trường Đại học Huế năm 2019 từ 15.5 đến 18 điểm. Cụ thể các ngành xin mời xem phía dưới.

Khoa Giáo dục thể chất-Đại học Huế có điểm chuẩn 2019 thế nào?

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
1 7140206 Giáo dục Thể chất T00, T02 17
Bình luận