Liên thông Đại học vừa làm vừa học từ trung cấp nghề

– Thời gian đào tạo: 2.5 năm

– Đối tượng tuyển sinh: Có bằng tốt nghiệp Trung cấp nghề thuộc các lĩnh vực đào tạo

– Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển.

– Môn thi tuyển: Theo chuyên ngành đăng ký

– Cơ hội học tập cao hơn: Thạc sĩ và Tiến sĩ.

– Lịch học
+ Các lớp mở tại địa phương:
Thứ Bảy & Chủ Nhật;
Các tối trong tuần;
Mỗi quý học 1 tháng (học giờ hành chính);
Mỗi tháng học 1 tuần (học giờ hành chính).
+ Đối với các lớp tại TP.HCM:
Tối 2, 4, 6 hoặc 3, 5, 7. Hoặc cả ngày thứ Bảy và Chủ Nhật hàng tuần.

– Quản lý kinh tế
Quản lý nguồn nhân lực
Kinh tế kế hoạch và đầu tư
Kinh tế thẩm định giá
Kinh tế nông nghiệp
Kinh tê bất động sản
Kinh tế quốc tế
Kinh tế và quản lý môi trường
Kinh tế phát triển
Kinh tế học
Quản trị
Quản trị chất lượng
Quản trị khởi nghiệp
Quản trị bệnh viện
Ngoại thương
Thương mại
Kinh doanh quốc tế
Marketing
Quản trị truyền thông
Quản trị chuỗi cung ứng
Quản trị bán lẻ
Tài chính
Tài chính công
Ngân hàng
Chứng khoán
Bảo hiểm và quản trị rủi ro
Thuế
Kế toán doanh nghiệp
Kế toán công
Kiểm toán
Thống kê
Toán kinh tế
Toán tài chính
Toán ứng dụng
Hệ thống thông tin kinh doanh
Thương mại điện tử
Luật kinh doanh
Luật thương mại quốc tế
Luật và quản trị địa phương
Hành chính công
Quản lý công
Chính sách công
Quản lý nhà nước
Tiếng anh thương mại
Quản trị du lịch và lữ hành
Quản trị khách sạn
Quản trị nhà hàng
Quản trị du thuyền
Chính trị học
Kinh tế chính trị

Bình luận