Mới nhất: Khoa Y Dược – Đại học Đà Nẵng công bố điểm chuẩn 2019

Khoa Y Dược – Đại học Đà Nẵng thông báo điểm chuẩn trúng tuyển từ 18 đến 23.8 điểm. Thấp nhất là ngành Điều dưỡng là 18 điểm. Cụ thể các ngành khác xin mời xem phía dưới.

Mới nhất: Khoa Y Dược – Đại học Đà Nẵng công bố điểm chuẩn 2019

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7720101 Y khoa B00 23.8 TO >= 7.8; SI >= 7.75; HO >=7.5; TTNV <=3
2 7720201A Dược học A00 22.55 TO >= 7.8; HO >= 6.5; LI >=8.25; TTNV <=2
3 7720201B Dược học B00 22.75 TO >= 8; SI >=7.25; HO >=7.25; TTNV <=3
4 7720301 Điều dưỡng B00 18 TO >=6; SI >=4; HO >=5.25;   TTNV <=2
5 7720501 Răng – Hàm – Mặt B00 23.65 TO >= 7.4; SI >=7.5; HO >= 8; TTNV <=4
Bình luận