Tham khảo mức học phí và các hệ cùng ngành đào tạo trường Đại học Khánh Hòa

Đại học Khánh Hoà là một trong những trường đào tạo hệ cao đẳng và đại học tại tỉnh Khánh Hòa. Trường đang đầu tư cơ sở vật chất và cơ sở hạ tầng để phục vụ công việc giảng dạy của nhà trường một cách tốt nhất. với chương trình đào tạo đa ngành đa lĩnh vực, trường luôn thu hút các sinh viên theo học.

Tham khảo mức học phí và các hệ cùng ngành đào tạo trường Đại học Khánh Hòa

1. Hệ đào tạo và các ngành đào tạo của nhà trường
Trường có các hệ đào tạo như:

 • Hệ Đại học
 • Hệ Cao đẳng

Hiện nay, trường Đại học Khánh Hoà có các khoa cụ thể như sau:

 • Khoa Du lịch
 • Khoa Sư phạm
 • Khoa Ngoại ngữ
 • Khoa Nghệ thuật
 • Khoa Quản lý văn hóa & Giáo dục
 • Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn
 • Khoa Khoa học Tự nhiên & Công nghệ

Các ngành đào tạo uy tín tại trường:

 • Các ngành Sư phạm
 • Việt Nam học,
 • Quản lý văn hóa,
 • Vật lý kỹ thuật,
 • Biểu diễn nhạc cụ truyền thống,
 • Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành,
 • Công nghệ thông tin,
 • Ngôn ngữ Anh

2. Học phí:

Năm 2017, trường Đại học Khánh Hoà đưa ra các chỉ tiêu tuyển sinh cụ thể như sau:

TT
BẬC ĐÀO TẠO
Năm học 2017-2018
Hệ A
Hệ C
A Bậc Đại học (4 năm)
1 Khối KH Tự nhiên 5.200.000đ/năm 250.000đ/TC
2 Khối Văn hóa- Du lịch 4.200.000đ/năm 250.000đ/TC
3 Khối KH Xã hội 3.700.000đ/năm 250.000đ/TC
B Bậc Cao đẳng (3 năm)
1 Khối Nghệ thuật 4.200.000đ/năm 250.000đ/TC
2 Khối Văn hóa- Du lịch 3.400.000đ/năm 200.000đ/TC
3 Khối KH Xã hội 3.400.000đ/năm 200.000đ/TC


Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm một số ngành khác tại:

Bình luận