Học phí Học viện Ngân Hàng

Dưới đây là một số thông tin dự kiến về mức Học phí học viện Ngân hàng Hà Nội 2019 – 2020 để bạn đọc tham khảo và chọn được trường phù hợp.

Học phí Học viện Ngân Hàng

Dự kiến mức Học phí học viện Ngân hàng Hà Nội 2019 sẽ tăng nhẹ so với năm trước theo mốc lộ trình tăng học phí tối đa cho từnh năm theo quy định của nhà nước đã ban hành.

1. Với hệ Đại Học Chính Quy

Học viện Ngân hàng áp dụng mức học phí và lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm theo quy định của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015, mức học phí dự kiến cho năm học 2019-2020 sẽ tăng nhẹ so với năm trước và mức học phí cũ là: Học phí đối với đại học chính quy: 8,1 triệu/ năm.

2. Học Phí Dự Kiến Đối Với Đào Tạo Liên Kết Quốc Tế Cho Khoá Học 4 Năm:

+ Liên kết với Đại học CityU, Hoa Kỳ: khoảng 135 triệu đồng cho 03 năm đầu học tại Việt Nam; năm cuối nếu học tại Mỹ thì học phí do Đại học CityU quy định (sinh viên tốt nghiệp được cấp hai bằng, một của Đại học CityU và một của Học viện Ngân hàng), nếu học tại Việt Nam thì học phí đóng thêm khoảng 5 triệu đồng (sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng của Học viện Ngân hàng);

với những thí sinh đạt trình độ tiếng Anh tương đương IELTS từ 6,0 (khi trúng tuyển) sẽ vào thẳng năm thứ 2 và học phí được giảm là 35 triệu đồng.

+ Liên kết với Đại học Sunderland, Vương quốc Anh: khoảng 168 triệu đồng cho 03 năm đầu và học phí năm cuối khoảng 136 triệu đồng; với những thí sinh đạt trình độ tiếng Anh tương đương IELTS từ 5,5 sẽ vào thẳng năm thứ 2 và học phí được giảm là 56 triệu đồng (sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng của Đại học Sunderland-Vương quốc Anh).

* Trên đây là một số thông tin dự kiến về mức Học phí học viện Ngân hàng Hà Nội 2019 – 2020 mời bạn đọc xem và có thể tham khảo thêm một số thông tin về mức học phí dự kiến của các trường khác dưới đây.

HỌC VIỆN NGÂN HÀNG

Địa chỉ: Số 12, đường Chùa Bộc, Quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: +84 243 852 1305 – Fax: +84 243 852 5024 – E-mail: info@hvnh.edu.vn

Bình luận