Học viện An ninh có mức học phí là bao nhiêu?

Mức học phí trường Học Viện An Ninh Nhân Dân là bao nhiêu? Thông tin chi tiết về học phí các ngành học được cập nhật dưới đây.

Học viện An ninh có mức học phí là bao nhiêu?

1. Các ngành đào tạo

TT Tên trường/ngành đào tạo Ký hiệu Tổ hợp xét tuyển Mã ngành ĐKXT Chỉ tiêu
1 Học viện An ninh nhân dân ANH 235
1.1 Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh A01, C03, D01 7860100 220
– Trinh sát An ninh
– Điều tra Hình sự
1.2 Gửi đào tạo đại học ngành Y theo chỉ tiêu Bộ Công an B00 7860100 15

2. Học phí

Thí sinh không phải đóng học phí trong quá trình học tập.

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm một số ngành khác tại:

Bình luận