Ngành công nghệ thông tin của trường công an

Ở các trường công an năm nay tuyển sinh những khối thi nào. Các trường công an lấy bao nhiêu điểm ngành công nghệ thông tin?

Ngành công nghệ thông tin của trường công an

Các trường trong khối công an sẽ giữ nguyên môn thi các ngành trong khối xét tuyển. trường đại học CAND phải qua sơ tuyển tại Công an các tỉnh, thành phố…
Cụ thể, giữ nguyên khối ngành:

– Công nghệ thông tin

– kỹ thuật điện tử, truyền thông

– Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn

– Ngôn ngữ Anh. Ngôn ngữ Trung Quốc.

Các ngành nghiệp vụ an ninh, cảnh sát, luật, xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước sẽ tuyển sinh theo Khối D1 (Toán, Văn, tiếng Anh) và khối tự chọn (Toán, Văn + môn tự chọn)

Các khối thi công an?

1. Đại học kiểm sát tuyển sinh các Khối A, C, D1 (Điểm xét tuyển giao đông khoảng 20,5 điểm)

2. Đại học An Ninh Nhân Dân xét tuyển các khối A, A1, C và D1 (Điểm xét tuyển giao đông khoảng 25 điểm)

3. Học viện ANND xét tuyển khối: A, A1, C và D1 (Điểm xét tuyển giao đông khoảng 21 điểm)

4. Đại học cảnh sát nhân dân xét tuyển khối A, A1, C, D1 (Điểm xét tuyển giao đông khoảng 20,5 điểm)

Các ngành công an lấy bao nhiêu điểm?

1. Ngành Luật trường ĐH Kiểm Sát Hà Nội xét tuyển khối A, C và D1 lấy: Nam lấy 6.44 điểm, nữ tại các khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ lấy 7.56 điểm, nữ các địa phương còn lại lấy 7.575 điểm

2. Đại học An Ninh Nhân Dân – Điều tra trinh sát – Nữ lấy cao hơn Nam khoảng 2 điểm và khối A (25) C (25) A1 (24,5) và D1 (23)

3 . Học viện ANND xét tuyển rất nhiều ngành nghề. Nữ xét tuyển cao hơn và xét thang điểm từ cao đến thấp A – C – A1 – D1

Bình luận