Ngành kinh doanh quốc tế của trường đại học tài chính – Marketing

“Ngành kinh doanh quốc tế của trường đại học tài chính – Makerting như thế nào?” Hãy cùng mình tìm hiểu nhé:

Ngành kinh doanh quốc tế của trường đại học tài chính – Marketing

Ngành kinh doanh quốc tế của trường đại học tài chính – Marketing:

1. Mô tả chương trình (Description)

Chương trình cử nhân Kinh doanh quốc tế được xây dựng dựa trên các chương trình khung của các đại học ở Anh và các nước Châu Âu khác, nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực của khối cộng đồng kinh tế Asean (AEC) dự kiến sẽ được thành lập vào cuối năm 2015, và AEC sẽ hòa trộn nền kinh tế của 10 quốc gia thành viên thành một khối sản xuất thương mại và đầu tư, tạo ra thị trường chung của khu vực Đông Nam Á. Chương trình được thiết kế để cung cấp cho người học các kỹ năng tư duy để có thể làm việc trong môi trường năng động, rủi ro và đầy cạnh tranh trong lãnh vực Kinh doanh và Thương mại quốc tế.

Ngành kinh doanh quốc tế

2. Mục tiêu đào tạo (Leaing Objectives)

  • Đào tạo cử nhân chuyên ngành Kinh doanh quốc tế trình độ đại học, có phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp, có sức khỏe tốt, nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế, chính trị, và kinh doanh quốc tế; có năng lực nghiên cứu, hoạch định chính sách và giải quyết các vấn đề chuyên môn trong lĩnh vực Kinh doanh và Thương mại quốc tế.
  • Năm thứ 1 giúp cho người học làm quen với các thuật ngữ và phát triển các kỹ năng tiếng Anh ở cấp độ cơ bản và nâng cao để có thể tiếp tục theo học các học phần chuyên ngành kinh doanh quốc tế bằng tiếng Anh bắt đầu từ năm 2.
  • Năm thứ 2 cung cấp một số các kiến thức cơ bản về kinh tế, quản trị, marketing, tài chính, kế toán và thống kê, nhằm giúp cho người học có cái nhìn tổng quan về quản trị và làm kiến thức nền để tiếp tục các học phần nâng cao ở năm 3 và 4.
  • Dựa trên nền tảng kiến thức trên, năm thứ 3 cho phép người học tiếp tục nghiên cứu và vận dụng vào thực tiễn các kiến thức về kinh tế quốc tế, thương mại quốc tế, quản trị sản xuất và logistics; cùng với các kiến thức cơ bản về quản trị kinh doanh như hành vi tổ chức, hành vi tiêu dùng, quản trị tài chính và quản trị sự đổi mới. Bên cạnh đó, các kiến thức cơ bản về phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh và kinh tế lượng ứng dụng trong thương mại cũng được giới thiệu trong năm học này.
  • Trong năm học cuối, người học sẽ tiếp tục với các học phần nâng cao về quản trị kinh doanh quốc tế như quản trị tác nghiệp, chiến lược kinh doanh quốc tế, chiến lược tiếp thị toàn cầu, quản trị tài chính toàn cầu, và luật thương mại quốc tế. Bên cạnh các khối kiến thức chuyên ngành, các học phần kỹ năng cũng được giới thiệu, nhằm giúp cho người học có cơ hội phát triển các kỹ năng giao tiếp trong quản lý, kỹ năng lãnh đạo doanh nghiệp, kỹ năng phục vụ cộng đồng và tự tồn tại, kỹ năng phát triển nghề nghiệp và quản trị thương hiệu bản thân, và kỹ năng hoạch định tài chính cá nhân.

Cảm ơn các bạn đã xem và đón đọc!

Bình luận