Thông tin học phí và các ngành đào tạo của Khoa GDTC – ĐH Huế

Mức học phí trường Khoa Giáo Dục Thể Chất – Đại Học Huế là bao nhiêu? Thông tin chi tiết về học phí các ngành học được cập nhật dưới đây

Thông tin học phí và các ngành đào tạo của Khoa GDTC – ĐH Huế

1. Học phí 

Mức học phí học kỳ 2 năm học 2017 – 2018 (tham khảo) là 200.000đ/ tín chỉ.

Mỗi năm học sẽ có mức học phí khác nhau do số tiền tín chỉ tăng lên và tùy theo số tín chỉ, ngành học.

2. Các ngành đào tạo

Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn xét tuyển Chỉ tiêu
  Giáo dục Thể chất 7140206 Toán, Sinh học, Năng khiếu 75
  Giáo dục Quốc phòng-An ninh 7140208 25
Bình luận