Giải đáp thắc mắc về học phí Đại học Hoa Sen 2019-2020

Trường Đại học Hoa Sen thông báo về việc đóng học phí học kỳ (HK) I năm học 2019-2020 áp dụng cho các ngành, nhóm ngành đào tạo bậc đại học khóa 2019 như sau:

Giải đáp thắc mắc về học phí Đại học Hoa Sen 2019-2020

I. HỌC PHÍ THEO LỘ TRÌNH MẪU

1. Học phí

Stt Ngành, nhóm ngành bậc đại học Tổng số môn học Tổng học phí
1 Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu 6 26,706,000
2 Công nghệ thông tin 6 24,966,000
3 Kỹ Thuật phần mềm 6       24,966,000
4 Quản lý tài nguyên và môi trường 6 25,647,000
5 Công nghệ thực phẩm 6       24,464,000
6 Quản trị kinh doanh 5       21,717,000
7 Marketing 5       22,880,000
8 Kinh doanh quốc tế 5 21,605,000
9 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 5       21,605,000
10 Tài chính – Ngân hàng 5 21,717,000
11 Kế toán 6       24,924,000
12 Quản trị nhân lực 6       25,434,000
13 Quản trị văn phòng 6       26,038,000
14 Hệ thống thông tin quản lý 6       25,513,000
15 Quản trị công nghệ truyền thông 6       25,284,000
16 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 5 21,762,000
17 Quản trị khách sạn 6       26,237,000
18 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 6       26,237,000
19 Ngôn ngữ Anh 5 20,997,000
20 Tâm lý học 5 22,475,000
21 Thiết kế đồ họa 6 28,886,000
22 Thiết kế thời trang 6       28,138,000
23 Thiết kế nội thất 6       26,646,000

Trong đó LTM HK I:

  • Môn AV thuộc LTM của các ngành, trừ ngành Ngôn ngữ Anh.
  • Môn THDB thuộc LTM của các ngành, trừ ngành Thiết kế nội thất, Thiết kế thời trang, Thiết kế đồ họa.
  • Ngành Ngôn ngữ Anh, Kinh doanh quốc tế, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Marketing trong LTM HK I không bao gồm môn THDB, sinh viên (SV) sẽ học THDB ở HK kế tiếp.

2. Phương thức giải quyết liên quan đến học phí Anh văn và Tin học dự bị

2.1 Môn Anh văn

– Tạm thu học phí 1 cấp độ Anh văn giao tiếp quốc tế 1 (AVQT 1) trong LTM HK 1.

– Căn cứ trình độ AV đầu vào, phần chênh lệch giữa học phí môn AV tạm thu với cấp độ yêu cầu học được giải quyết theo 1 trong 2 trường hợp sau:

+ SV có trình độ AV đầu vào thuộc cấp độ AVQT 1 hoặc AVQT 2: Không có chênh lệch học phí.

+ SV có trình độ AV đầu vào từ cấp độ AVQT 3 trở lên được chi hoàn chênh lệch giữa học phí tạm thu và cấp độ yêu cầu học, chi tiết như sau:

MSMH đầu vào Tên môn học Học phí AV thu khi nhập học Học phí AV thực học HK1 Chênh lệch Ghi chú
AV012DV01 Anh văn giao tiếp quốc tế 1 6,863,000 6,863,000
AV013DV01 Anh văn giao tiếp quốc tế 2 6,863,000 6,863,000
AV116DV01 Anh văn giao tiếp quốc tế 3 6,863,000 5,430,000 1,433,000 Chi hoàn
AV117DV01 Anh văn giao tiếp quốc tế 4 6,863,000 5,430,000 1,433,000 Chi hoàn
AV210DV01 Anh văn giao tiếp quốc tế 5 6,863,000 5,430,000 1,433,000 Chi hoàn
AV211DV01 Anh văn giao tiếp quốc tế 6 6,863,000 5,430,000 1,433,000 Chi hoàn

2.2 Môn Tin học dự bị:

– Môn THDB là môn (xét tương đương môn Tin học đại cương) và thuộc môn tiên quyết trong chương trình đào tạo. Trường hợp, SV đạt yêu cầu được miễn học môn THDB, nhà trường hoàn trả học phí 2,554,000 đồng đã đóng HK I cho môn THDB trừ Ngành Ngôn ngữ Anh, Kinh doanh quốc tế , Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Marketing.

2.3 Phương thức chi hoàn

– Chuyển khoản vào tài khoản cá nhân của SV mở khi nhập học. Thời gian chi hoàn dự kiến vào cuối tháng 12/2019 hoặc kết chuyển sang HK kế tiếp nếu SV có yêu cầu.

II. THỜI HẠN VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐÓNG HỌC PHÍ

1.Thời hạn đóng học phí

  • Theo thư mời nhập học

2. Địa điểm

  • Đóng học phí khi nộp hồ sơ nhập học: Phòng Kế toán Tài chính – Trường Đại học Hoa Sen, số 08 Nguyễn Văn Tráng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
  • Trong quá trình học: Các chi nhánh Ngân hàng qui định của nhà trường

Lưu ý: Trường chỉ nhận hồ sơ nhập học của sinh viên khóa 2019-2020 sau khi đã đóng học phí.

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm một số ngành khác tại:

Cao đẳng công nghệ ô tô

Cao đẳng ngôn ngữ tiếng Nhật

Cao đẳng ngành quản trị khách sạn

Cao đẳng điều dưỡng

Bình luận