Học phí của Đại học Phú Xuân 2018-2019 ở mức nào?

Mức học phí trường Đại Học Dân Lập Phú Xuân năm học 2018-2019 là bao nhiêu? Thông tin chi tiết về học phí các ngành học được cập nhật dưới đây

Học phí của Đại học Phú Xuân 2018-2019 ở mức nào?

1. Các ngành đào tạo

TT Ngành đào tạo Mã ngành Chỉ tiêu năm 2018
Xét KQ thi

THPTQG

Xét học bạ

THPT

Các ngành đào tạo đại học   175 175
1 Giáo dục Thể chất 7140206 10 10
2 Ngôn ngữ Anh 7220201 20 20
3 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 15 15
4 Lịch sử 7220310 10 10
5 Văn học 7229330 5 5
6 Việt Nam học 7310630 15 15
7 Quản trị kinh doanh 7340101 20 20
8 Tài chính – Ngân hàng 7340201 20 20
9 Kế toán 7340301 30 30
10 Công nghệ thông tin 7480201 20 20
11 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7510301 10 10

2. Học phí

Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm:

– Các khối ngành đào tạo được tính chung một mức học phí.

– Lộ trình tăng học phí dự kiến:

Năm học 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Tỷ lệ tăng 9,5% 9,9% 10,1%
Mức thu HP (1000đ/SV/tháng) 1.220 1.336 1.460 1.600

– Thời điểm tăng học phí: từ tháng 9 hàng năm.

Bình luận