Ngành thương mại quốc tế ra trường làm gì, dễ xin việc không?

“Ngành thương mại quốc tế ra trường làm gì, dễ xin việc không?” Hãy cùng chúng tôi xem bài viết dưới đây nhé:

Ngành thương mại quốc tế ra trường làm gì dễ xin việc không?

Sinh viên tốt nghiệp và đạt chuẩn đầu ra ngành Kinh doanh quốc tế, chuyên ngành Thương mại quốc tế có thể làm việc tại các bộ phận như sau:

– Bộ phận quản trị chiến lược, chính sách và kế hoạch kinh doanh thương mại quốc tế.
– Bộ phận  phát triển thị trường, đối tác và khách hàng xuất, nhập khẩu.
– Bộ phận quản trị  chất lượng, phát triển sản phẩm, dịch vụ xuất nhập khẩu.
– Bộ phận quản trị kênh và mạng lưới phân phối xuất, nhập khẩu.
– Bộ phận xúc tiến thương mại, đầu tư xuất nhập khẩu.
– Bộ phận quản trị tác nghiệp xuất, nhập khẩu (Lập phương án kinh doanh, giao dịch, đàm phán, ký kết và tổ chức thực hiện hợp đồng xuất, nhập khẩu);
– Bộ phận quản trị logicstic quốc tế
– Bộ phận quản trị tài chính quốc tế
– Bộ phận vượt rào cản kỹ thuật, chống bán phá giá, trợ cấp, tự vệ trong thương mại quốc tế.
– Bộ phận xây dựng và phát triển thương hiệu của doanh nghiệp
– Các công việc R&D xuất, nhập khẩu khác.
– Bộ phận đào tạo và nghiên cứu về kinh doanh quốc tế
– Có khả năng tự nghiên cứu chuyển đổi nhanh để làm việc được ở các bộ phận thuộc chức năng, quá trình quản trị kinh doanh khác (quản trị nhân lực, quản trị tác nghiệp, quản trị tài chính kinh doanh…) ở các doanh nghiệp.

– Các loại hình tổ chức và doanh nghiệp có khả năng và cơ hội làm việc phù hợp
– Các loại hình doanh nghiệp thương mại, đầu tư và sở hữu trí tuệ có hoạt động thương mại quốc tế
– Các loại hình doanh nghiệp sản xuất- kinh doanh có hoạt động thương mại quốc tế
– Các bộ phận nghiên cứu, giảng dạy kinh doanh quốc tế ở các tổ chức kinh tế, tổ chức phi lợi nhuận, các viện nghiên cứu, các trường trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học.
– Các bộ phận có liên quan đến quản lý thị trường và thương mại quốc tế ở các cơ quan quản lý nhà nước các cấp.

Cảm ơn các bạn đã xem và đón đọc!

Bình luận