Thông báo một số giấy tờ nộp trước ngày 29/6/2014

Nhà trường thông báo các Loại Giấy Tờ Nộp Trước Ngày 29/06/2014:

Họ và Tên:………………………………………………………

  1. Nộp Báo Cáo Tốt Nghiệp :
  2. Nộp Bằng gốc :
  3. Nộp Chứng Chỉ chuyển đổi đối với đối tượng Trung Cấp y sĩ :
  4. Nộp Chứng Chỉ Giáo Dục Quốc Phòng:
  5. Nộp 04 ảnh 3*4:
  6. Nộp Giấy Khai sinh bản sao:
  7. Đăng ký số lượng bản sao bằng tốt nghiệp:
  8. Xác nhận của kế toán về các Khoản học phí:
  9. Xác nhận Các khoản nộp trước ngày 30/06/2014:
  10. Khai tờ khai ký xác nhận thông tin:

 

Xác Nhận:

Yêu Cầu nộp lại giấy này trước Ngày 29/06/2014 để làm căn cứ đủ điều kiện thi tốt nghiệp.

– Sau ngày 29/06/2014 nhà trường không giải quyết những trường hợp không đủ điều kiện thi Tốt nghiệp năm 2014 với bất cứ lí do nào.

– Các sinh viên không đủ điều kiện thi sẽ lại cùng liên thông khóa 05 vào tháng 06/2015.

Bình luận