Thông báo tuyển sinh đại học kinh tế vừa làm vừa học Khóa K2017 VB2/TP3

Thông báo tuyển sinh đại học kinh tế vừa làm vừa học Khóa K2017 VB2/TP3, mở tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH)

Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh đại học Vừa làm vừa học đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh khóa đại học Vừa làm vừa học (ký hiệu K2017 VB2/TP3) như sau:

1. Các chuyên ngành tuyển sinh:

  • Kế toán doanh nghiệp;
  • Quản trị;
  • Luật kinh doanh;
  • Kinh doanh quốc tế;
  • Quản lý nguồn nhân lực.

2. Thời gian đào tạo và văn bằng tốt nghiệp

Thời gian đào tạo: 2 năm (chưa kể thời gian sinh viên học Tiếng Anh).

Học vào các tối 2,4,6 hoặc 3,5,7 (Từ 17g45 – 21g00); hoặc cả ngày thứ Bảy và Chủ Nhật hàng tuần. Lịch học sẽ được thông báo cụ thể khi nhập học.

Sinh viên hội đủ điều kiện tốt nghiệp sẽ được cấp bằng tốt nghiệp Đại học với học vị CỬ NHÂN do UEH cấp. Với văn bằng tốt nghiệp này, người học có cơ hội được tiếp tục học ở bậc cao hơn: Thạc sĩ và Tiến sĩ.

3. Các hình thức tuyển sinh: Tuyển thẳng, xét tuyển.

3.1. Tuyển thẳng

Những người đã tốt nghiệp Đại học chính quy của trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

Những người đã tốt nghiệp Đại học chính quy từ các trường Đại học có cùng nhóm ngành đào tạo với trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

Những người đã tốt nghiệp hệ Đại học chính quy từ các trường Đại học có nhóm ngành: Khoa học Tự nhiên, Kỹ thuật, Công nghệ.

3.2. Xét tuyển

– Đối tượng: Thí sinh tốt nghiệp đại học, có tổng điểm các môn thuộc một trong các tổ hợp xét tuyển đạt mức điểm do Hội đồng tuyển sinh quy định.

– Các tổ hợp xét tuyển:

Tổ hợp 1: Môn cơ bản + Môn lý luận chính trị

Tổ hợp 2: Môn cơ sở + Môn lý luận chính trị

Tổ hợp 3: Môn cơ bản + Môn cơ sở

Tổ hợp 4: Môn cơ bản + Môn cơ bản

Tổ hợp 5: Môn cơ sở + Môn cơ sở

Trong đó:

Môn cơ bản: thí sinh chọn 1 trong các môn: Toán cao cấp; Xác suất thống kê; Tối ưu hóa; Tin học đại cương; Ngoại ngữ;…

Môn cơ sở: thí sinh chọn 1 trong các môn: Kinh tế vi mô; Kinh tế vĩ mô; Kinh tế học; Kinh tế quốc tế; Kinh tế phát triển; Quản trị học; Pháp luật đại cương;…

Môn lý luận chính trị: thí sinh chọn 1 trong các môn: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin; Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam (Lịch sử Đảng); Tư tưởng Hồ Chí Minh;…

Ghi chú:

Thí sinh chọn một trong các tổ hợp trên để đăng ký xét tuyển, áp dụng cho tất cả các chuyên ngành tuyển sinh;

Điểm chấp nhận hồ sơ: Tổng điểm hai (02) môn trong tổ hợp xét tuyển >= 10 điểm;

Số tiết mỗi môn trong mỗi tổ hợp xét tuyển tối thiểu là 30 tiết;

Các môn học lý luận chính trị trước đây có tên gọi khác các môn quy định trong tổ hợp xét tuyển sẽ do Hội đồng tuyển sinh xem xét quyết định.

4. Hồ sơ dự tuyển

4.1 Một (01) Phiếu tuyển sinh theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo do Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh phát hành (có dán ảnh màu cỡ 3×4, đóng dấu giáp lai của cơ quan xác nhận hồ sơ).

4.2 Bản sao bằng tốt nghiệp đại học và Bảng điểm toàn khóa học.

4.3 Hai (02) bao thư có dán tem (trị giá 3.000đ/bao thư), ghi sẵn họ tên, địa chỉ của thí sinh vào vị trí người nhận.

4.4 Bản sao Giấy khai sinh.

4.5 Một (01) Phiếu đăng ký dự tuyển đại học Vừa làm vừa học, dán 02 ảnh màu cỡ 3×4 (theo mẫu).

Ghi chú:

Tất cả các bản sao phải có sao y của nơi cấp hoặc chứng thực của UBND cấp quận, huyện, phường, xã;
Thí sinh ghi rõ chuyên ngành đăng ký dự tuyển;
Trường hợp chuyên ngành đăng ký có số thí sinh trúng tuyển không đủ số lượng để mở lớp, thí sinh sẽ được chuyển vào chuyên ngành khác thích hợp hoặc bảo lưu kết quả.

5. Phát hành hồ sơ: Phát hành hồ sơ từ ngày ra thông báo tại các địa điểm sau:

– Từ 07g30 – 11g30 và 13g30 – 16g30 (từ thứ Hai đến thứ Sáu) tại phòng A0.07, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, 59C Nguyễn Đình Chiểu, Q.3.

– Từ 17g45 – 19g00 (từ thứ Hai đến thứ Bảy): Tại số 91 Nguyễn Chí Thanh, Q.5.

6. Thời gian nhận hồ sơ

Nhận hồ sơ vào các ngày làm việc trong tuần (từ thứ Hai đến thứ Sáu) tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, 59C Nguyễn Đình Chiểu, Q.3 (phòng A0.07), buổi sáng từ 07g30 – 11g30, buổi chiều từ 13g30 – 16g30. Hạn cuối nhận hồ sơ vào ngày 01/9/2017.

7. Lệ phí dự tuyển

Hồ sơ (thu khi phát hành hồ sơ): 120.000đ/hồ sơ.
Lệ phí xét tuyển thẳng (thu khi nhận hồ sơ): 250.000đ.
Lệ phí xét tuyển (thu khi nhận hồ sơ): 400.000đ.

8. Công bố kết quả trúng tuyển và khai giảng

– Dự kiến thời gian công bố kết quả trúng tuyển: 03/10/2017.

– Dự kiến thời gian khai giảng: Tháng 10/2017.

Bình luận