Sau năm 2016 tất cả các trường sẽ được tự do tuyển sinh

Trong năm từ 2014 tới hết 2016, Bộ GD-ĐT sẽ hỗ trợ các trường chưa đủ năng lực tự chủ tuyển sinh hoặc chưa chuẩn bị kịp phương án tự chủ tuyển sinh (cao đẳng dược).

Sau 2016, chủ trương tất cả các trường sẽ tự chủ tuyển sinh.

Đây cũng là một trong những đổi mới trong năm nay sẽ được bàn thảo tại hội nghị quán triệt nghị quyết TW8 về việc thi đại học, cao đẳng chính quy.

Năm học 2014 Bộ GD-ĐT sẽ đổi mới trong việc tuyển sinh và xét tuyển, tuy nhiên vấn đề này phải được bàn bạc kỹ càng trước khi có thông báo chính thức tới toàn xã hội.

Bộ GD – ĐT kiên quyết không để phát sinh tiêu cực, quan lieu trong việc xét tuyển và thi cử, nhà trường sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, kỷ luật và nghiêm túc.

Chính vì thế, các trường phải xây dựng đề án với các nội dung theo quy định. Đề án được xác nhận đủ điều kiện triển khai khi đảm bảo các nguyên tắc, thỏa mãn các yêu cầu tuyển sinh riêng, các tiêu chí đảm bảo chất lượng nguồn tuyển rõ ràng, được dư luận đồng tình ủng hộ.

Các tiêu chí cụ thể của đề án sẽ được Bộ GD-ĐT công bố trong thời gian tới.

Bình luận