THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC NĂM 2020

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC NĂM 2020

*****

1. Thí sinh lấy mẫu phiếu đăng ký xét tuyển Đại học chính quy năm 2020 tại đây

2. Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước

3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2020

 

 

 

Bình luận