Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Vinh năm 2020

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2020

*********

Tên trường: TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

Mã trường: TDV  

Trụ sở chính: Số 182, đường Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Điện thoại: (0238) 3855452 – Fax: (0238) 3855269

Website: www.vinhuni.edu.vn Email: vinhuni@vinhuni.edu.vn

Trên đây là thông tin tuyển sinh Trường Đại học Vinh năm 2020, các bạn tham khảo chi tiết các ngành học nhé.

Nguồn: thongtintuyensinh.vn

Bình luận