Thông tin tuyển sinh Trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải Trung ương II năm 2019

THÔNG TIN TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NGHỀ GIAO THÔNG VẬN TẢI TRUNG ƯƠNG II NĂM 2019
*********

Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Trung ương II

  • Mã trường: CDT0302
  • Địa chỉ: xã Hồng Thái, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng
  • Điện thoại: 02258602835; Fax: 02253670794
  • Website: www.ccot.edu.vn
  • Email: truongcdngtvttw2@vnn.vn

TRÊN ĐÂY LÀ THÔNG TIN TUYỂN SINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ GIAO THÔNG VẬN TẢI TRUNG ƯƠNG II NĂM 2019.

CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ XEM VÀ ĐÓN ĐỌC!

Bình luận