Thông tin tuyển sinh trường Đại học Điện lực năm 2021

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2021
*********

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

Mã trường: DDL

Địa chỉ:

– Trụ sở chính: Số 225 Hoàng Quốc Việt, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

– Cơ sở 2: Xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội

Điện thoại tuyển sinh: 024-22452662

Email tư vấn tuyển sinh: dt@epu.edu.vn

Cổng thông tin tuyển sinh: https://tuyensinh.epu.edu.vn

  1. Vùng tuyển sinh:Tuyển sinh trong cả nước
  2. Phương thức tuyển sinh:

– Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT (Học bạ)

– Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2021

– Xét tuyển thẳng

2.1. Xét tuyển dựa vào kết quả học tập của thí sinh tại trường THPT (học bạ THPT)

– Thời gian nhận hồ sơ:

Đợt 1: từ 25/01/2021 đến 18/6/2021

– Cách thức nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tuyển sinh hoặc qua đường bưu điện, hồ sơ gồm: Phiếu ĐKXT theo mẫu; lệ phí xét tuyển 100.000đ/thí sinh. (Thí sinh tải mẫu phiếu đăng ký xét tuyển tại https://tuyensinh.epu.edu.vn/)

– Các điều kiện xét tuyển: Thí sinh có điểm trung bình chung của các môn học trong tổ hợp dùng để xét tuyển không nhỏ hơn 6.0 (theo thang điểm 10). Nhà trường cập nhật và thông báo kết quả sơ tuyển đợt 1 trên trang Web tuyển sinh trước ngày 30/6/2021. Các thí sinh đạt kết quả sơ tuyển sẽ chính thức trúng tuyển nếu tốt nghiệp THPT hoặc tương đương. (Thí sinh đã tốt nghiệp từ trước năm 2021 có thể xác nhận nhập học và nhập học ngay sau khi có kết quả sơ tuyển).

Cách tính điểm và điểm ưu tiên xét tuyển

Xét kết quả học tập 3 môn thuộc các tổ hợp xét tuyển (theo ngành) của năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12

ĐXT = (ĐTB Môn 1 + ĐTB Môn 2 + ĐTB Môn 3) + ĐƯT (nếu có)

– ĐTB Môn 1 = (ĐTB cả năm lớp 10 Môn 1 + ĐTB cả năm lớp 11 Môn 1 + ĐTB kỳ 1 lớp 12 Môn 1)/3;

– ĐTB Môn 2 = (ĐTB cả năm lớp10 Môn 2 + ĐTB cả năm lớp 11 Môn 2 + ĐTB kỳ 1 lớp 12 Môn 2)/3;

– ĐTB Môn 3 = (ĐTB cả năm lớp10 Môn 3 + ĐTB cả năm lớp 11 Môn 3 + ĐTB kỳ 1 lớp 12 Môn 3)/3;

( ĐXT: Điểm xét tuyển; ĐTB: Điểm trung bình; ĐƯT: Điểm ưu tiên)

Nguyên tắc xét tuyển: Xét những thí sinh có điểm xét tuyển (ĐXT) theo tất cả các Tổ hợp xét tuyển (các tổ hợp xét tuyển có giá trị tương đương nhau) theo nguyên tắc từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu xét tuyển của từng mã ngành tuyển sinh.

– Đợt bổ sung (nếu có): Nhà trường sẽ thông báo sau khi có kết quả xét tuyển đợt 1.

Tổ hợp các môn xét tuyển:

– Tổ hợp A00: Toán, Vật lý, Hóa học

– Tổ hợp A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

– Tổ hợp D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh

– Tổ hợp D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

(Các tổ hợp xét tuyển có giá trị tương đương nhau)

2.2. Xét tuyển dựa vào kết quả của thí sinh trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức

Căn cứ theo từng tổ hợp các môn xét tuyển (tại mục 2.1) và theo từng mã ngành tuyển sinh (có tính cả điểm ưu tiên).

Điểm Xét tuyển (ĐXT) = Tổng điểm thi 3 môn tốt nghiệp THPT theo tổ hợp các môn xét tuyển + Điểm ưu tiên (ĐƯT)

(Điểm ưu tiên (ĐƯT): Áp dụng theo quy chế tuyển sinh Đại học năm 2021 (Đối tượng ưu tiên và khu vực ưu tiên) của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Đăng ký xét tuyển thông qua kết quả thi tốt nghiệp THPT. Thủ tục và thời gian theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Trường Đại học Điện lực. Thí sinh có thể thực hiện đăng ký xét tuyển theo các phương thức sau:

– Đợt 1: Đăng ký xét tuyển thông qua cổng thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo (theo quy chế tuyển sinh hiện hành)

– Đợt bổ sung (nếu có): Nhà trường sẽ thông báo sau khi có kết quả xét tuyển đợt 1, thông tin sẽ được cập nhật trên cổng thông tin tuyển sinh của Trường Đại học Điện lực: https://tuyensinh.epu.edu.vn/

2.3. Xét tuyển thẳng

Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thực hiện theo Khoản 2, Điều 7 của Quy chế tuyển sinh ban hành theo Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  1. Chỉ tiêu phân theo ngành đào tạo: 

4. Học phí và lộ trình học phí:

TT Nội dung 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2023-2025
 

1

 

Khối kinh tế

 

1.300

 

1.430

 

1.430

Nếu có thay đổi mức học phí thì mức thay đổi không quá 10% so với năm trước
 

2

 

Khối kỹ thuật

 

1.450

 

1.595

 

1.595

Nếu có thay đổi mức học phí thì mức thay đổi không quá 10% so với năm trước
Bình luận