Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Tây Đô năm 2020

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2020
*********

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ

Ký hiệu: DTD

Địa chỉ: số 68 đường Trần Chiên, phường Lê Bình, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ

Điện thoại:  (02923) 740768- 840 666 – 840 222

Website: www.tdu.edu.vn

Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Tây Đô năm 2020 như sau:

1. Chính sách miễn giảm học phí năm 2020
Chính sách miễn giảm học phí từ 20% đến 50% cho sinh viên gia đình chính sách, khó khăn. Giảm 20% cho anh, chị em/vợ, chồng cùng học tại trường.
2. Đối tượng và vùng tuyển sinh
– Thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông trong năm 2020 và những năm trước.
– Tuyển sinh trong cả nước
3.  Danh mục ngành, tổ hợp và điểm xét tuyển:

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn xét tuyển
1 7720201   Dược học Toán – Lý – Hóa (A00)

Toán – Hóa – Sinh (B00)

Toán – Hóa – Anh (D07)

Toán – Hóa – Văn (C02)

2 7720301   Điều dưỡng Toán – Lý – Sinh (A02)

Toán – Hóa – Sinh (B00)

Toán – Sinh – Anh (D08)

Toán – Sinh – Văn (B03)

3 7380107   Luật kinh tế Văn – Sử – Địa (C00)

Văn – Anh – Sử (D14)

Toán – Anh – GDCD (D84)

Văn – Anh – GDCD (D66)

4 7340301   Kế toán  

Toán – Lý – Hóa (A00)

Toán – Lý – Anh (A01)

Toán – Văn – Anh (D01)

Toán – Văn – Địa (C04)

5 7340201   Tài chính ngân hàng
6 7340101   Quản trị kinh doanh
7 7810103   Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
8 7340115   Maketing (New)
9 7340120   Kinh doanh quốc tế (New)
10 7310630   Việt Nam học Toán – Văn – Anh (D01)

Văn – Sử – Địa (C00)

Văn – Anh – Sử (D14)

Văn – Anh – Địa (D15)

11 7810101   Du lịch (New)
12 7810201   Quản trị khách sạn (New)
13 7229030   Văn học Toán – Văn – Địa (C04)

Văn – Sử – Địa (C00)

Văn – Anh – Sử (D14)

Văn – Anh – Địa (D15)

14 7220201   Ngôn ngữ Anh Toán – Văn – Anh (D01)

Văn – Anh – Sử (D14)

Văn – Anh – Địa (D15)

Văn – Anh – GDCD (D66)

15 7620301   Nuôi trồng thủy sản Toán – Lý – Hóa (A00)

Toán – Lý – Anh (A01)

Toán – Hóa – Sinh (B00)

Toán – Hóa – Anh (D07)

16 7850101   Quản lý tài nguyên – môi trường Toán – Lý – Hóa (A00)

Toán – Lý – Anh (A01

Toán – Hóa – Sinh (B00)

Toán – Văn – Anh (D01)

17 7850103   Quản lý đất đai
18 7540101   Công nghệ thực phẩm Toán – Lý – Hóa (A00)

Toán – Lý – Sinh (A02)

Toán – Lý – Anh (A01)

Toán – Lý – Văn (C01)

19 7510102   Công nghệ kỹ thuật công trình XD
20 7480201   Công nghệ thông tin
21 7510301   Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử
22 7640101   Thú y Toán – Hóa – Sinh (B00)

Toán – Hóa – Địa (A06)

Toán – Sinh – Địa (B02)

Toán – Hóa – Văn (C02)

23 7620105   Chăn nuôi (New) Toán – Hóa – Sinh (B00)

Toán – Lý – Hóa  (A00)

Toán – Lý – Sinh (A02)

Toán – Sinh – Anh (D08)


Phương thức tuyển sinh:
Có 4 phương thức xét tuyển: Xét tuyển học bạ; Xét kết quả thi THPT Quốc Gia; Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi đánh giá năng lực 2020 của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh; Xét tuyển dựa vào kết quả thi do trường Đại học Tây Đô tổ chức.

4. Phương thức xét học bạ:

Hình thức xét tuyển:

– Hình thức 1: Xét dựa vào kết quả học tập của cả năm học lớp 12 và kết quả tốt nghiệp THPT với các tiêu chí sau:
+ Tốt nghiệp THPT.
+ Đối với ngành Dược tổng điểm trung bình của 03 môn thuộc nhóm môn xét tuyển đạt từ 18.0 điểm trở lên và học lực năm lớp 12 đạt loại giỏi.

+ Đối với ngành Điều dưỡng tổng điểm trung bình của 03 môn thuộc nhóm môn xét tuyển đạt từ 18.0 điểm trở lên và học lực lớp 12 đạt loại khá trở lên.

+ Các ngành còn lại tổng điểm trung bình của 03 môn thuộc nhóm môn xét tuyển đạt từ 18 điểm trở lên.
– Hình thức 2: Xét dựa vào kết quả học tập cả năm lớp 10, cả năm lớp 11, học kỳ I lớp 12 và kết quả tốt nghiệp THPT với các tiêu chí sau:
+ Tốt nghiệp THPT.
+ Đối với ngành Dược tổng điểm trung bình chung cả năm lớp 10, cả năm lớp 11 và học kỳ I lớp 12 của 03 môn thuộc nhóm môn xét tuyển đạt từ 18.0 điểm trở lên và học lực năm lớp 12 đạt loại giỏi.

+ Đối với ngành Điều dưỡng tổng điểm trung bình chung cả năm lớp 10, cả năm lớp 11 và học kỳ I lớp 12 của 03 môn thuộc nhóm môn xét tuyển đạt từ 18.0 điểm trở lên và học lực năm lớp 12 đạt loại khá trở lên

+ Các ngành còn lại tổng điểm trung bình chung cả năm lớp 10, cả năm lớp 11 và học kỳ I lớp 12 của 03 môn thuộc nhóm môn xét tuyển đạt từ 18.0 điểm trở lên.

 Thời gian xét tuyển:

+ Đợt 01: từ 02/01/2020 đến 30/6/2020

+ Đợt 02: từ 01/7/2020 đến 31/7/2020

+ Đợt 03: từ 01/8/2020 đến 31/8/2020

Hồ sơ xét tuyển:

+ Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển của Trường (tải tại đây: http://ts.tdu.edu.vn/ho-so-tuyen-sinh/mau-xet-tuyen-hoc-ba-6).
+ Bản photo có chứng thực học học bạ (hoặc bản photo kèm theo bản chính để đối chiếu).
+ Bản photo có chứng thực (hoặc bản photo kèm bản chính để đối chiếu) Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời hoặc bằng tốt nghiệp đối với học sinh đã tốt nghiệp từ những năm trước.

d. Cách nộp hồ sơ:

+ Thí sinh có thể nộp hồ sơ xét tuyển trực tiếp tại trường.
+ Thí sinh có thể gửi hồ sơ xét tuyển qua đường bưu điện.
+ Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển trực tuyến trên Website của Trường ĐH Tây Đô: http://ts.tdu.edu.vn/xet-tuyen

Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT 2020:

a.Thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường đại học Tây Đô theo quy định của Bộ GD&ĐT:

+ Đối với ngành Dược và Điều dưỡng điểm xét tuyển bằng ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD&ĐT quy định.

+ Các ngành còn lại điểm xét tuyển bằng ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào do trường Đại học Tây Đô quy định sau khi có kết quả thi THPT Quốc gia.

Hồ sơ xét tuyển:

+ Giấy chứng nhận kết quả thi (bản chính)

+ Bản photo có chứng thực học học bạ (hoặc bản photo kèm theo bản chính để đối chiếu).
+ Bản photo có chứng thực (hoặc bản photo kèm bản chính để đối chiếu) Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời hoặc bằng tốt nghiệp đối với học sinh đã tốt nghiệp từ những năm trước.

Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi đánh giá năng lực 2020 của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh:

 Điều kiện nhận hồ sơ xét tuyển:Đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tham dự kỳ thi đánh giá năng lực 2020 do Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức và có kết quả đạt từ mức điểm xét tuyển do Trường Đại học Tây Đô quy định.

Hồ sơ đăng kí:

– Phiếu đăng kí theo mẫu của trường (mẫu 03 tải tại đây: http://ts.tdu.edu.vn/ho-so-tuyen-sinh/mau-xet-tuyen-hoc-ba-6).

– Giấy chứng nhận kết quả thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc Gia TP HCM (bản photo)

– Bản photo có chứng thực (hoặc photo sao kèm bản chính để đối chiếu) Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời hoặc bằng tốt nghiệp.

– Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có)

Xét tuyển dựa vào kết quả thi do trường Đại học Tây Đô tổ chức

Điều kiện nhận hồ sơ thi tuyển:

Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương, có nguyện vọng xét tuyển tại trường đại học Tây Đô.

Môn thi:

Thí sinh thi tối thiểu là 03 môn thuộc nhóm môn xét tuyển theo ngành mà trường đại học Tây Đô đã công bố (Toán, Lý, Hóa, Sinh, Ngữ văn , Sử, Địa, GDCD, Tiếng anh).

Tiêu chí và điều kiện xét:

– Điểm bài thi đạt mức xét tuyển đầu vào do trường xác định sau khi có kết quả.

– Danh sách trúng tuyển được lấy theo chỉ tiêu và xét theo điểm từ cao đến thấp.

Chính sách hỗ trợ thí sinh:

– Thí sinh được hỗ trợ phí ôn tập tại trường.

– Các chính sách khách được đăng tải chi tiết trên Website của nhà Trường

Hồ sơ đăng kí:

+ Mẫu đăng kí theo mẫu (dowload tại đây Mẫu 04)

+ Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời hoặc bằng tốt nghiệp (photo công chứng)

+ Học bạ (photo công chứng)

+ Ảnh 4×6 (2 ảnh chụp không quá 6 tháng)

+ CMND hoặc căn cước công dân (photo công chứng)

+ Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có)

Hình thức nộp hồ sơ :

+ Gửi hồ sơ qua đường bưu điện theo địa chỉ (Trường Đại học Tây Đô, 68 Trần Chiên, P. Lê Bình, Q. Cái Răng, TPCT)

+ Nộp trực tiếp tại trường Đại học Tây Đô

Hồ sơ nhập học:

– Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển
– Giấy khai sinh (bản sao hoặc bản photo chứng thực)
– Giấy chứng minh nhân dân (bản photo chứng thực)
– Giấy chứng nhận được hưởng chế độ ưu tiên (bản photo chứng thực) nếu có.
– 05 ảnh 3×4 (thời gian chụp không quá 6 tháng)
– Học bạ THPT (2 bản photo chứng thực)
– Bằng tốt nghiệp THPT hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (2 bản photo chứng thực)
– Giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc Gia (bản chính)

– Giấy chứng nhận kết quả thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc Gia TPHCM (bản chính)

– Giấy chứng nhận kết quả thi do trường Đại học Tây Đô tổ chức (bản chính)

(Đối với thí sinh trúng tuyển theo phương thức xét học bạ không cần nộp giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia, Giấy chứng nhận kết quả thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc Gia TPHCM, Giấy chứng nhận kết quả thi của trường Đại học Tây Đô)

Mọi chi tiết liên hệ:

BAN TƯ VẤN TUYỂN SINH – TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ
68 Trần Chiên, KV Thạnh Mỹ, phường Lê Bình, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ
Hotline: 0939 028 579 – 0939 440 579

Trên đây là thông tin tuyển sinh Trường Đại học Tây Đô năm 2020, các bạn cùng tham khảo chi tiết các ngành để đăng ký xét học nhé.

Nguồn: thongtintuyensinh.vn

Bình luận