Thông tin tuyển sinh trường Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông năm 2021

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2021
*********

Tên trường: HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Cơ sở đào tạo phía Bắc (BVH)

– Địa chỉ: Km 10, đường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Hà Nội

– ĐT: (024) 33528122, (024) 33512252; Fax: (024) 33829236

– Website: https://ptit.edu.vn, https://daotao.ptit.edu.vn, https://tuyensinh.ptit.edu.vn

– Fanpage tuyển sinh: https://facebook.com/ptittuyensinh

Cơ sở đào tạo phía Nam (BVS)

– Địa chỉ: Số 11 Nguyễn Đình Chiểu, phường ĐaKao, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

– ĐT: (028) 38297220; Fax: (028) 39105510

– Website: https://ptithcm.edu.vn, https://tuyensinh.ptit.edu.vn

– Fanpage tuyển sinh: https://facebook.com/ptithcm.edu.vn

TRÍCH ĐỀ ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2021:

Bình luận