Trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng công bố điểm chuẩn 2019

Trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng đã chính thức công bố mức điểm trúng tuyển vào các ngành năm 2019. Theo đó, mức điểm chuẩn thấp nhất vào trường là 18 điểm.

Trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng công bố điểm chuẩn 2019

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7720101 Y khoa B00 24.4 SI >= 7; TTNV <= 3
2 7720201 Dược học B00 22.6 H0 >=6; TTNV <=8
3 7720301A Điều dưỡng đa khoa B00 18 SI >= 4.25; TTNV <=3
4 7720301B Điều dưỡng nha khoa B00 18 SI >= 5.25; TTNV <= 3
5 7720301C Điều dưỡng gây mê hồi sức B00 18 SI >= 4.25; TTNV <= 6
6 7720301D Điều dưỡng phụ sản B00 18 SI >= 5.75; TTNV <= 4
7 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học B00 21 SI >= 6.5; TTNV <=13
8 7720602 Kỹ thuật hình ảnh y học B00 19 SI >=5.25; TTNV <= 3
9 7720603 Kỹ thuật phục hồi chức năng B00 19.8 SI >= 5.75; TTNV <= 3
10 7720701 Y tế công cộng B00 15.6 SI >= 4.5; TTNV <= 3
Bình luận