TỌA ĐÀM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN CỦA NỮ TRÍ THỨC TRƯỜNG ĐH THƯƠNG MẠI TRONG ĐIỀU KIỆN TỰ CHỦ, TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM

Ngày 16/04/2014, Chi hội Nữ trí thức Trường Đại học Thương mại đã tổ chức buổi Tọa đàm “Nâng cao chất lượng công tác chuyên môn của nữ trí thức Trường Đại học Thương mại trong điều kiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm” tại khu du lịch Vườn quốc gia Cúc Phương, Ninh Bình.

Theo Quyết định số 598/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của trường Đại học Thương mại, Trường ĐH Thương mại được tự chủ, tự chịu trách nhiệm: Về thực hiện nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học; Về tổ chức bộ máy, nhân sự; Về tài chính; Về chính sách học bổng, học phí; Về đầu tư, mua sắm; Về cơ chế giám sát và hực hiện quyền và nghĩa vụ khác theo pháp luật hiện hành.

PGS.TS Nguyễn Thị Bích Loan phát biểu trong buổi tọa đàm.
PGS.TS Nguyễn Thị Bích Loan phát biểu trong buổi tọa đàm.

Điều này đồng nghĩa với việc Nhà trường phải nỗ lực hơn rất nhiều để nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học và công tác quản lý phục vụ đào tạo. Đây cũng chính là những vấn đề được toàn thể hội viên Chi hội Nữ trí thức Trường Đại học Thương mại đặc biệt quan tâm, và là ba chủ đề chính được đưa ra trong tọa đàm.
Tọa đàm đã lắng nghe 05 tham luận xoay quanh chủ đề chính do các hội viên trình bày, bao gồm:
“Trao đổi kinh nghiệm về đào tạo kỹ năng cho sinh viên Trường Đại học Thương mại” do TS. Nguyễn Thị Thanh Phương – Phó Trưởng Khoa Kế toán Kiểm toán trình bày;
“Giải pháp triển khai thực hiện chủ trương chương trình đào liên kết quốc tế cho sinh viên chính quy” do TS Trần kiều Trang – Phó Trưởng Khoa Đào tạo Quốc tế trình bày;

Tọa đàm đã lắng nghe 05 tham luận xoay quanh chủ đề chính
Tọa đàm đã lắng nghe 05 tham luận xoay quanh chủ đề chính
“Một vài kinh nghiệm trong Nghiên cứu khoa học của giảng viên” do TS Nguyễn Thi Tú – Trưởng Bộ môn thuộc Khoa Khách sạn Du lịch trình bày;
“Phương pháp nghiên cứu định lượng trong nghiên cứu khoa học” do ThS. Vũ Thị Thu Hương – BM Kinh tế lượng trình bày;
“Một số ý kiến về việc triển khai hoạt động cho thuê giáo trình tại trường Đại học Thương mại” do ThS  Hoàng T Bích Thủy – Trung tâm Thư viện trình bày.
Sau khi Tọa đàm kết thúc thành công, Chi hội đã có buổi tham quan dã ngoại tại khu du lịch Vườn quốc gia Cúc Phương. Hoạt động này không chỉ giúp nâng cao chất lượng, trình độ công tác chuyên môn của các hội viên mà còn là sân chơi để các hội viên cùng giao lưu, chia sẻ.

Bình luận