Trả lời câu hỏi về học phí Đại học Ngoại thương Hà Nội năm 2019

Dưới đây mà một số thông tin về mức học phí Đại học ngoại thương Hà Nội 2019 – 2020 giúp các thí sinh có thể lựa chọn được trường phù hợp với mình.

Trả lời câu hỏi về học phí Đại học Ngoại thương Hà Nội năm 2019 

Học phí Đại học ngoại thương Hà Nội 2019 – 2020 được dự kiến sẽ tăng nhẹ so với năm trước và mức học phí cũ của 2018 -2019 đối với chương trình đại trà là: 18.3 triệu đồng/sinh viên/năm. Dự kiến học phí được điều chỉnh hàng năm không quá 10%/năm.

Học phí chương trình Chất lượng cao, chương trình Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến của Nhật Bản,chương trình Kế toán – kiểm toán định hướng nghề nghiệp ACCA, chương trình chuyên ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng định hướng nghề nghiệp quốc tế dự kiến là 33 triệu đồng/năm.

Học phí chương trình tiên tiến dự kiến là 55 triệu đồng/năm. Dự kiến học phí của các chương trình này được điều chỉnh hàng năm không quá 10%/năm.

Thực hiện theo quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021 ban hành theo nghị định 86/2015/NĐ-CP và thông tư 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 86/2015/NĐ-CP.

Học phí chương trình Chất lượng cao của những năm trước, chương trình Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến của Nhật Bản và chương trình Kế toán – kiểm toán định hướng nghề nghiệp ACCA dự kiến là 30 triệu đồng/năm. Học phí chương trình tiên tiến dự kiến là 50 triệu đồng/năm. Dự kiến học phí của các chương trình này được điều chỉnh hàng năm không quá 5%/năm.

Trường Đại học Ngoại thương thu học phí được tính trên tổng số tín chỉ của các môn học sinh viên đăng ký học trong 1 học kỳ. Mức học phí chương trình học năm học này thu trên 1 tín chỉ học phí, chính vì thế mà mỗi ngành có mỗi mức thu khác nhau theo số tín chỉ mà mình sẽ học.

Trường Đại học Ngoại thương cơ sở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đều thu theo mức 400.000đ/tín chỉ. (khoảng 15,65 triệu đồng/năm). Học phí Chương trình tiên tiến là: 46 triệu đồng/năm.

Mức học phí mỗi năm không ổn định, sẽ thay đổi theo từng năm.

Bình luận