Đại học Quy nhơn: Học phí 2019 mới nhất

Năm học 2019 – 2020 đã bắt đầu, cùng Thông tin tuyển sinh về ĐH Quy Nhơn để tìm hiểu mức học phí của ngôi trường ở thành phố biển xinh đẹp này nhé!

Đại học Quy nhơn: Học phí 2019 mới nhất

Qua gần 40 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Quy Nhơn đã lớn mạnh không ngừng, cả về quy mô, lĩnh vực đào tạo lẫn trình độ và chất lượng đào tạo, cả về số lượng và chất lượng đội ngũ giảng viên, viên chức,…

A. HỆ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG

1. Phân loại nhóm ngành đào tạọ

Nhóm 1 bao gồm các ngành sau:

 • Ngành Quản trị kinh doanh.
 • Ngành Tài chính ngân hàng.
 • Ngành Kinh Tế.
 • Ngành Kế Toán.
 • Ngành Văn học.
 • Ngành Việt Nam học.
 • Ngành Lịch sử.
 • Ngành Công tác xã hội.
 • Ngành Quản lý giáo dục.
 • Ngành Tâm lý học giáo dục.
 • Ngành Ngôn ngữ anh.
 • Ngành Quản lý nhà nước.
 • Nông học.

Nhóm 2 bao gồm các ngành sau:

 • Ngành toán học.
 • Ngành Công nghệ thông tin.
 • Ngành Vật lý học.
 • Ngành Hóa học.
 • Ngành Địa lý tự nhiên.
 • Ngành Quản lý đất đai.
 • Ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường.
 • Ngành Sinh học.
 • Ngành Kỹ thuật điện, điện tử.
 • Ngành Kỹ thuật điện tử, truyền thông.
 • Ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng.
 • Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học.

Đối với các ngành đào tạo sư phạm thuộc diện không phải đóng học phí.

2. Mức học phí năm 2019

– Miễn học phí với sinh viên ngành Sư phạm

– Học phí cho các khối ngành Khoa học xã hội, Kinh tế, Luật, Nông học: 8.900.000 VNĐ/ năm; các khối ngành Khoa học tự nhiên, Kỹ thuật, Công nghệ, Du lịch, Khách sạn: 10.600.000 VNĐ/ năm

– Chế độ miễn, giảm học phí theo quy định của nhà nước

Tham khảo mức học phí năm 2017

– Đối với các chuyên ngành Địa lý tự nhiên, Đại số và Lý thuyết số, Phương pháp toán sơ cấp, Hóa lý thuyết và Hóa lý, Hóa vô cơ, Khoa học máy tính, Kỹ thuật điện, Kỹ thuật viễn thông, Vật lý chất rắn, Sinh học thực nghiệm 6.525.000 đồng/học viên/học kỳ.

– Đối với các chuyên ngành Kế toán, Ngôn ngữ học, Ngôn ngữ Anh, Lịch sử Việt Nam, Quản lý giáo dục, Văn học Việt Nam 5.550.000 đồng/học viên/học kỳ.

Tham khảo mức học phí năm 2016

1. Hệ Đại học chính quy tập trung

a, Thu theo niên chế (Khóa 35, 36, 37)

STT Nhóm ngành Mức học phí
Một tháng Một học kì Một năm
1 Nhóm 1 670.000 3.350.000 6.700.000
2 Nhóm 2 790.000 3.950.000 7.900.000

b, Thu theo tín chỉ

STT Nhóm ngành Mức học phí (đồng/tín chỉ)
Khóa K38 Khóa K39
1 Nhóm 1 190.000 210.000
2 Nhóm 2
A Các ngành đào tạo cử nhân 225.000 250.000
B Các ngành đào tạo kỹ sư (4,5 năm) 235.000 260.000

2. Hệ Cao đẳng

a, Thu theo niên chế (Khóa 37)

STT Nhóm ngành Mức học phí
Một tháng Một học kì Một năm
1 Nhóm 1 540.000 2.700.000 5.400.000
2 Nhóm 2 630.000 3.150.000 6.300.000

b, Thu theo tín chỉ (Khóa 38)

STT Nhóm ngành Mức học phí (đồng/tín chỉ)
Khóa 38 Khóa 39
1 Nhóm 1 150.000 160.000
2 Nhóm 2 175.000 190.000

3. Hệ vừa học vừa làm tổ chức tại trường

STT Nhóm ngành Mức học phí
Một tháng Một học kì Một năm
I Hệ Đại học
1 Nhóm 1 800.000 4.000.000 8.000.000
2 Nhóm 2 940.000 4.700.000 9.400.000
II Văn bằng thứ 2 920.000 4.600.000 9.200.000

Hệ Đại học được áp dụng cụ thể cho các khóa học sau

 • Khóa 22 học kỳ 9.
 • Khóa 23 học kỳ 7 và 8.
 • Khóa 24 học kỳ 5 và 6.
 • Khóa 25 học kỳ 3 và 4.

Hệ Văn bằng thứ 2 đươc áp dụng cụ thể cho các khóa học sau:

 • Khóa 24 học kỳ 5.
 • Khóa 25 học kỳ 3 và 4.

B. HỆ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

I. Phân loại nhóm ngành đào tạo

Nhóm 1 bao gồm các ngành sau:

 • Quản lý giáo dục.
 • Văn học Việt Nam.
 • Ngôn Ngữ Anh.
 • Lịch sử Việt Nam.
 • Ngôn ngữ học.
 • Kế toán.

Nhóm 2 bao gồm các ngành sau:

 • Đại số và lý thuyết số.
 • Toán giải tích.
 • Phương pháp toán sơ cấp.
 • Khoa học máy tính.
 • Hóa vô cơ.
 • Vật lý chất rắn.
 • Hóa lý thuyết và hóa lý.
 • Sinh học thực nghiệm.
 • Kỹ thuật điện.

II. Mức học phí

 1. Đào tạo thạc sĩ
STT Nhóm ngành Mức học phí
Một tháng Một học kì Một năm
1 Nhóm 1 1.005.000 5.025.000 10.050.000
2 Nhóm 2 1.185.000 5.925.000 11.850.000
 1. Đào tạo Tiến sĩ
STT Nhóm ngành Mức học phí
Một tháng Một học kì Một năm
1 Nhóm 1 1.975.000 9.875.000 19.750.000

Để có được thông tin đầy đủ hơn về học phí ĐH Quy Nhơn, độc giả có thể liên hệ tại địa chỉ: 170 An Dương Vương, Tp. Quy Nhơn.

Bình luận