Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội tuyển sinh năm 2017

Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội

THÔNG TIN TUYỂN SINH

CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2016

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

Mã trường: CCK

Cơ sở chính: Số 143 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. ĐT: 04.35566300

Cơ sở 2: Số 106 Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội. ĐT: 04.36884342

Cơ sở 3: Khu đô thị Đại học Nam Cao – Tỉnh Hà Nam.

Ngành học

Mã ngành Tổ hợp môn thi/xét tuyển Chỉ tiêu
Các ngành đào tạo cao đẳng     2.000
Quản trị kinh doanh C340101 – Toán, Vật lí, Hóa học
– Toán, Vật lí, Tiếng Anh
– Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
– Toán, Ngữ văn, Địa lí
400
Kế toán C340301 – Toán, Vật lí, Hóa học
– Toán, Vật lí, Tiếng Anh
– Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
– Toán, Ngữ văn, Hoá học
900
Tài chính ngân hàng C340201 200
Tin học ứng dụng C480202 – Toán, Vật lí, Hóa học
– Toán, Vật lí, Tiếng Anh
– Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
– Toán, Vật lí, Địa lí
300
Dịch vụ pháp lý C380201 – Toán, Vật lí, Hóa học
– Toán, Vật lí, Tiếng Anh
– Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
– Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
100
Quản trị văn phòng C340406 100
Các ngành đào tạo liên thông Cao đẳng chính quy:     1.000
Quản trị kinh doanh C340101 – Toán, Vật lí, Hóa học
– Toán, Vật lí, Tiếng Anh
– Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
– Toán, Ngữ văn, Địa lí
200
Kế toán C340301 – Toán, Vật lí, Hóa học
– Toán, Vật lí, Tiếng Anh
– Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
– Toán, Ngữ văn, Hoá học
500
Tài chính ngân hàng C340201 100
Tin học ứng dụng C480202 – Toán, Vật lí, Hóa học
– Toán, Vật lí, Tiếng Anh
– Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
– Toán, Vật lí, Địa lí
200

– Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

– Phương thức tuyển sinh:

CAO ĐẲNG:

+ Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia: 1.000 chỉ tiêu (chiếm 50% tổng chỉ tiêu)

+ Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập lớp 12: 1.000 chỉ tiêu (chiếm 50% tổng chỉ tiêu)

CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG:

+ Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT Quốc gia: 500 chỉ tiêu (chiếm 50% tổng chỉ tiêu).

+ Phương thức 2: Thi tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT: 500 chỉ tiêu (chiếm 50% tổng chỉ tiêu).

– Số chỗ trong KTX: 500

Bình luận