Đại học công nghệ – ĐH Quốc gia Hà Nội hạ điểm chuẩn

Sau khi công bố điểm chuẩn chính thức, trường đã có thông báo điều chỉnh điểm trúng tuyển các ngành nội bộ trong nhóm, như sau:

  Để đảm bảo cao nhất nguyện vọng học tập tại Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN của các thí sinh đã trúng tuyển vào Nhà trường. Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN thông báo tới toàn thể thí sinh đã trúng tuyển vào Trường đại học Công nghệ, ĐHQGHN trong kỳ tuyển sinh đại học chính quy năm 2017: Điều chỉnh điểm trúng tuyển các ngành nội bộ trong nhóm, như sau:

Nhóm ngành

Ngành học

Mã ngành

Điểm trúng tuyển nhóm ngành

Điểm trúng tuyển ngành đã công bố

Điểm trúng tuyển ngành điều chỉnh

Nhóm ngành Công nghệ thông tin và Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông

Công nghệ Thông tin

52480201

26

27

26

Khoa học Máy tính

52480101

26

Công nghệ Thông tin định hướng thị trường Nhật Bản

52480201NB

26

Hệ thống Thông tin

52480104

26

Truyền thông và Mạng máy tính

52480102

26

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

52510302

26

Kỹ thuật máy tính

52520214

26

Nhóm ngành Vật lí kĩ thuật

Vật lí kỹ thuật

52520401

19

20

19

Kỹ thuật năng lượng

QHITD1

19

Nhóm ngành Công nghê kỹ thuật Cơ điện tử và Cơ kỹ thuật

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

52510203

23.5

24.5

23.5

Cơ kỹ thuật

52520101

23.5

Công nghệ kỹ thuật trong xây dựng – giao thông

QHITD2

23.5

Bình luận