Giải đáp mức học phí Đại học Tây Đô 2019-2020

Thông tin tuyển sinh xin giới thiệu tới bạn đọc Học phí Đại học Tây Đô 2019 – 2020. Tài liệu được tổng hợp chi tiết và chính xác. Mời các bạn học sinh và thầy cô cùng tham khảo.

Giải đáp mức học phí Đại học Tây Đô 2019-2020

1. Học phí Đại học Tây Đô 2019 – 2020

TT

Ngành học Đại học

Số tín chỉ các môn học HK1
(2019-2020)

Số tiền học phí theo môn học HK1

(2019-2020)

(đồng)

Học phí môn điều kiện
(01TC-GDTC)
(đồng)

Tổng mức thu học phí HK1
(2019-2020)
(đồng)

(A)

(B)

(C)=(A)+(B)

1

Dược học

14

16.170.000

275.000

16.445.000

2

Điều dưỡng

15

9.075.000

275.000

9.350.000

3

Kế toán

16

6.512.000

275.000

6.787.000

4

Tài chính – Ngân hàng

16

6.512.000

275.000

6.787.000

5

Quản trị kinh doanh

18

7.326.000

275.000

7.601.000

6

Quản trị DV Du lịch và Lữ hành

18

7.326.000

275.000

7.601.000

7

Công nghệ thông tin

16

6.512.000

275.000

6.787.000

8

Công nghệ kỹ thuật công trình XD

17

6.919.000

275.000

7.194.000

9

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

16

6.512.000

275.000

6.787.000

10

Luật Kinh tế

17

6.919.000

275.000

7.194.000

11

Ngôn ngữ Anh

16

6.512.000

275.000

6.787.000

12

Việt Nam học (CN Du lịch)

17

6.919.000

275.000

7.194.000

13

Du lịch

17

6.919.000

275.000

7.194.000

14

Văn học

16

6.512.000

275.000

6.787.000

15

Thú y

17

8.041.000

275.000

8.316.000

16

Quản lý Tài nguyên và Môi trường

17

6.919.000

275.000

7.194.000

17

Công nghệ thực phẩm

17

7.854.000

275.000

8.129.000

18

Quản lý đất đai

17

6.919.000

275.000

7.194.000

19

Nuôi trồng thủy sản

17

6.919.000

275.000

7.194.000

20

Marketing

18

7.326.000

275.000

7.601.000

21

Kinh doanh quốc tế

18

7.326.000

275.000

7.601.000

22

Quản trị khách sạn

18

7.326.000

275.000

7.601.000

23

Chăn nuôi

17

8.041.000

275.000

8.316.000

2. Học phí Đại học Tây Đô 2016-2017

Học phí Đại học Tây Đô 2016 – 2017 bậc Đại học chính quy

– Ngành Đại học Giáo dục sức khỏe: 550.000 đồng – 1.050.000 đồng/tín chỉ.

– Các ngành khác sẽ có mức thu học phí: 350.000 đồng – 400.000 đồng/tín chỉ.

Học phí Đại học Tây Đô 2016 – 2017 bậc Cao đẳng chính quy:

– Ngành Cao đẳng Giáo dục sức khỏe: 460.000 đồng – 660.000 đồng/tín chỉ.

– Các ngành khác sẽ có mức thu học phí: 280.000 đồng – 300.000 đồng/tín chỉ.

Học phí Đại học Tây Đô 2016 – 2017 đối với các môn Giáo dục Quốc phòng, Giáo dục thể chất: 220.000 đồng – 250.000 đồng/tín chỉ.

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm các ngành khác tại:

Bình luận